Schrif­te­lijke vragen over dumpen van dieren


Indiendatum: dec. 2016

De laatste maanden schijnen er in het buitengebied steeds vaker gezonde, zieke of gevilde dieren gedumpt te worden. Een aantal voorbeelden:
? Zo is er eind oktober een zieke kat gedumpt op de parkeerplaats van het Beekbergerwoud.
? Begin november zijn daar haantjes gedumpt.
? Er zitten al maanden gedumpte konijnen op industriegebied Noord.
? Twee weken geleden zijn er haantjes gedumpt in Wenum, nabij de Zandhegge.
? Ook zijn er drie gevilde vossen aangetroffen in natuurgebied Bruggelen, vlakbij Beekbergen.
? Al eerder zijn er twee gevilde dassen aangetroffen bij de Dennenheuvel, tussen Apeldoorn en
Beekbergen.
De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze dumpingsgevallen?
2. Houdt het college bij waar en wanneer dieren gedumpt worden? Zo ja, kunnen wij hierover informatie ontvangen?
3. Pakt het college deze ongewenste dierendump aan? Zo ja, hoe? Zo nee, is het college van plan om dit te gaan aanpakken?
4. Heeft THOR voldoende capaciteit om dierendump aan te pakken of is uitbreiding wenselijk? Zo ja, hoeveel is er nodig?

Wat ons zeer veel zorgen baart, is de gruwelijke vondst van de gevilde dieren. Wetenschappers geven aan dat er een verband bestaat tussen geweld tegen mensen en dieren. Dit verband wordt ook wel de ‘cruelty link’ genoemd. Dit houdt in dat dierenverwaarlozing en/of -mishandeling onderdeel kan zijn of kan bijdragen aan het plegen van geweld. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat
? honden een twee keer zo groot risico lopen op het bewust toegebracht krijgen van pijn en/of verwaarlozing in families waar huiselijk geweld plaatsvindt;
? kinderen die meerdere keren dieren mishandelen, vaker andere kinderen pesten en daarbij meer fysiek geweld gebruiken;
? bij dierenbeulen vijf keer meer kans is op gewelddadig gedrag tegen mensen.
Natuurlijk wordt niet elke dader die geweld gebruikt tegen dieren, ook gewelddadig tegen mensen, maar deskundigen wijzen er wel op dat er inmiddels meer dan voldoende bewijs is om dierenmishandeling heel serieus te nemen.

5. Erkent het college dat de vondst van verwaarloosde, mishandelde en/of gevilde dieren het risico op geweld tegen mensen toeneemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet zij om dit te voorkomen?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 19 okt. 2017

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake dierenwelzijn bij kinderboerderijen

Lees verder

Schrifelijke vragen Apeldoorn slachtstad

Lees verder

    word lid Doneer