Motie mond­kapjes voor minima


2 november 2020

De raad van de gemeente Apeldoorn bijeen en,

Constaterende dat:

- Het kabinet verplicht om in publieke ruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, caf├ęs, theaters en concertzalen, kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen, voor zowel dienstverlener als klant, een mondkapje te dragen;

- Het vanaf 1 juni al verplicht is om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen;

Overwegende dat:

- mensen op of rond het minimum het financieel al extra zwaar hebben nu en deze extra kostenpost daar simpelweg niet bij kan;

- Mensen op of rond het minimum ook recht hebben om elkaar te kunnen beschermen middels een mondkapje;

- Het in ons aller belang is dat de mondkapjes gedragen worden om verdere besmettingen te voorkomen;

Verzoekt het college om:

- om te onderzoeken op welke manier minima het best in aanmerking kunnen komen voor herbruikbare mondkapjes zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen;

- minima zo spoedig mogelijk te voorzien van goede herbruikbare mondkapjes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sunita Biharie SP Apeldoorn

Ties Stam PvdA

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen