Motie vreemd aan de orde van de dag: Regen­boog­ge­meente Apeldoorn


11 februari 2021

De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 11 februari 2021. Overwegende dat:

• Het college reeds in januari 2019 in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks heeft aangegeven positief te staan tegenover deelname aan het project Regenboogsteden;

• Het college in de Uitvoeringsagenda Gezondheid (november 2019) heeft aangekondigd onderzoek uit te voeren naar deelname aan het project Regenboogstad;

• Het college in december 2019 aan de raad haar besluit kenbaar heeft gemaakt om geen aanleiding te zien om de gemeente tot Regenboogstad uit te roepen;

• Apeldoorn op 17 mei en 11 oktober de Regenboogvlag vol trots laat wapperen op het Torentje;

• Apeldoorn al beschikt over een regenboog zebrapad;

• Apeldoorn in haar beleid inclusiviteit en diversiteit heeft verankerd;

• Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de provincie Gelderland blijkt dat het gevoel van onveiligheid twee keer zo hoog bij de groep LHBTI’ers is als bij niet LHTBI’ers-inwoners;

• De acceptatie van deze groep nog steeds niet van nature aanwezig is, ook niet in onze in onze gemeente.

Verzoekt het College:

• Om het gevoel van veiligheid en acceptatie voor de LHTBI’ers te vergroten;

• De aandacht voor seksuele diversiteit op scholen, bij maatschappelijke organisaties en kerken te bevorderen;

• Terug te komen op haar besluit om onze gemeente niet uit te roepen tot Regenboogstad;

• En ook de laatste stap: het ondertekenen van de intentieverklaring Regenboogbeleid uit te voeren.

• En daarmee als Apeldoorn de lijst met Regenbooggemeenten met meer dan 100.000 inwoners te completeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Danny Huizer GroenLinks

Gert-Jan Walgemoed VVD

Lilian Haak Groei & Toekomst

Sunita Biharie SP

Arjan Groters Partij voor de Dieren

Jeroen Slikker D66

Hans Weevers VSP

Philip de Groot 50PLUS

Bron: https://www.art1gelderlandmidden.nl/uploads/Samenlevingsonderzoek%20Oost- Nederland%20acceptatie%20van%20LHBTI%20in%20Gelderland%20en%20Overijssel.p df

https://www.movisie.nl/kennis-...


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, Groei & Toekomst, SP Apeldoorn, D66, VSP, 50PLUS

Tegen