Motie niet dweilen met de kraan open


16 oktober 2020

De raad van Apeldoorn, in de vergadering bijeen op 15 oktober 2020,

overwegende dat

Er bij inwoners zorgen zijn dat er steeds meer veel energie verbruikende bedrijven zich zullen gaan vestigen of uitbreiden in Apeldoorn, waardoor steeds meer grootschalige energie opwek nodig is om dat verbruik te compenseren,

Roept het college op om in het kader van de regionale energiestrategie samen met de raad te kijken welk type bedrijven welkom zijn in Apeldoorn en welke bedrijven we liever niet willen dat ze zich hier vestigen of uitbreiden en hiervoor een kader op te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, SP Apeldoorn

Tegen

Groei & Toekomst, Lokaal Apeldoorn, VSP, Leefbaar Apeldoorn, SGP, VVD, D66, 50PLUS, GemeenteBelangen, PvdA, CDA, GroenLinks

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag: Stimuleren natuur-inclusieve kringloop veehouderij

Lees verder

Motie mondkapjes voor minima

Lees verder

    word lid Doneer