Schrif­te­lijke vragen bescherming zonnende reptielen


Indiendatum: aug. 2017


Reptielen, vooral zandhagedissen, hazelwormen en ringslangen, hebben de eigenschap om bij zonnig weer op asfaltwegen en fietspaden te gaan liggen zonnen. Het zijn bedreigde en kwetsbare dieren die op de Rode Lijst staan. Op basis van eigen waarnemingen en binnengekomen meldingen, komen er elk jaar honderden dieren om op zonnige dagen door onoplettendheid van fietsers en automobilisten.

Ook in de gemeente Apeldoorn komen deze dieren voor. Bijvoorbeeld op de Hoog Buurlose Heide en de Asselsche Heide. Op de Pomphulweg en op fietspaden over de heide worden geregeld doodgereden dieren aangetroffen.


De Partij voor de Dieren zou graag zien dat het aantal overreden dieren afneemt en stelt hierover volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er jaarlijks tientallen reptielen de dood vinden op verschillende fietspaden in de gemeente, zoals het wegdek van de Pomphulweg over de Asselsche Heide? Zo ja, zijn er cijfers beschikbaar over risicovolle locaties en aantallen dode dieren?

2. Wat doet het college om te voorkomen dat deze beschermde dieren door onoplettendheid overreden worden?

3. Onder andere in de Schoorlse Duinen in Noord-Holland is een waarschuwingsbord neergezet om bestuurders te attenderen op zonnende reptielen. Is het college bekend met deze waarschuwingsborden? Is het college bereid om deze borden ook bij de Pomphulweg te plaatsen en op andere risicovolle plekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren?

4. Op welke manier zou het college deze beschermde dieren in onze gemeente verder kunnen beschermen en is het college van plan om (meer) maatregelen te nemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Te denken valt aan waarschuwingen op de gemeentelijke website, de gemeentelijke pagina in het Stadsblad, in toeristische informatie en informatieborden bij toeristische locaties, zoals camping en bungalowparken.

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 1 jan. 1970