Schrif­te­lijke vragen dieren Draken­boot­fes­tival


Indiendatum: jun. 2017

Afgelopen weekend bij het Drakenbootfestival stond er tot onze grote verbazing een dierenhoek met onder andere een ezel, schapen en een Vlaamse Reus. De ezel stond vastgebonden en had geen beschikking over water en voer. Ook de schapen hadden geen drinken, er was slechts een lege bak. Toen wij de begeleidster hierop attent maakte, werd er geen actie ondernomen.

Wij stellen hierover de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat dieren eigenlijk niet thuishoren op een druk festival, zoals het Drakenbootfestival? Graag uw antwoord motiveren.
  2. Tracht de gemeente organisatoren van festivals actief te ontmoedigen om dieren tentoon te stellen cq een knuffelweide in te stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Was u ervan op de hoogte dat er dieren aanwezig zouden zijn op het Drakenbootfestival? Zo ja, heeft u de organisatoren op de Wet Dieren gewezen? Zo nee, waarom niet?
  4. Was er gemeld in de vergunningsaanvraag dat er dieren zouden zijn? Zo ja, bent in gesprek gegaan met de organisatoren om hen op andere gedachten te brengen? Zo nee, welke gevolgen/consequenties gaat dit hebben voor de organisatoren?
  5. Zijn er toezichthouders op het festival geweest en hebben die de dieren gecontroleerd? Zo ja, wat zijn hun bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het misplaatst gebruiken van dieren bij evenementen niet meer plaatsvindt?

Harry Voss

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 4 sep. 2017

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Weidevogels

Lees verder

Schriftelijke vragen bescherming zonnende reptielen

Lees verder

    word lid Doneer