Motie vreemd aan de orde van de dag maxi­mum­snelheid


Raad roept gemeente op snelheid op A1 en A50 bij Apeldoorn te verlagen

21 maart 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 21 maart 2019,

Overwegende dat

  • het beter is voor de geluidsoverlast, luchtkwaliteit, vermindering van stikstofuitstoot (40% verlaging[1]) en CO2-uitstoot[2] en de doorstroming wanneer de maximumsnelheid op de A1 en A50 verlaagd wordt van 130 naar 100;[3]
  • inwoners rondom de Apeldoornse snelwegen zich zorgen maken over geluidsoverlast en luchtkwaliteit;
  • uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland met de huidige maatregelen niet gaat voldoen aan de klimaatnormen die de rechter in de Urgenda-zaak heeft opgelegd, er aanvullende klimaatmaatregelen nodig zijn en daaronder wordt gedacht aan verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 100 km/u.[4]
  • bij de technische presentatie over de Apeldoornse luchtkwaliteit op 21 februari bleek dat verlaging van de maximumsnelheid de beste manier is om de luchtkwaliteit in Apeldoorn te verbeteren,

Verzoekt het College bij het Rijk en Rijkswaterstaat te blijven lobbyen voor verlaging van de maximumsnelheid op de A1 en A50 rondom Apeldoorn en een afschrift van deze motie te sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat als extra verzoek om aan de wens van de Apeldoornse gemeenteraad tegemoet te komen.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn Partij voor de Dieren

Rachel Gasper-Rottengather GroenLinks

Sunita Biharie SP

Dennis Russchen D66

Antoon Huigens GemeenteBelangen

Philip de Groot 50 PLUS

Ben Bloem ChristenUnie

Martine Berends PvdA

[1] https://www.nporadio1.nl/homepage/5710-feit-of-fictie-minder-uitstoot-bij-het-rijden-van-100-km-h

[2] https://www.ce.nl/publicaties/937/langzamer-is-zuiniger

[3] https://nos.nl/artikel/2191807-hoe-kan-nederland-de-luchtkwaliteit-eigenlijk-verbeteren.html; https://www.deingenieur.nl/artikel/negen-vragen-over-de-luchtkwaliteit-rond-snelwegen; http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/onze-voorstellen-voor-maatregelen/86-faq/120-snelheidsbeperking-op-de-snelweg-wat-heeft-dat-voor-zin

[4] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-hard-onderuit-in-race-naar-urgenda-doel-het-doel-kan-niet-meer-gehaald-worden~bde3acb3/


Status

Aangenomen

Voor

D66, 50PLUS, GroenLinks, SP Apeldoorn, CDA, PvdA, GemeenteBelangen, ChristenUnie

Tegen

VVD