Motie "Verlaag BTW op groenten en fruit"


14 februari 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 februari 2019,

Gehoord hebbende de discussie over de kadernota gezondheid,

Overwegende dat

  • in het landelijke gezondheidsbeleid gesteld is dat de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden verkleind dienen te worden;
  • inwoners gestimuleerd worden om gezonder te eten met als doel de gezondheid te bevorderen en chronische ziekten te voorkomen;
  • betaalbare groente en fruit een basisvoorwaarde voor gezondheid is[1].

Verzoekt het College bij het Rijk te lobbyen om de btw-verhoging op groenten en fruit terug te draaien zodat de keuze voor gezonde voeding voor iedereen aantrekkelijker wordt.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn


[1] https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf/groente-en-fruit.aspx


Status

Ingediend

Voor

SP Apeldoorn

Tegen