Motie "pluk de vruchten van gezond leven"


14 februari 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 februari 2019,

Gehoord hebbende de discussie over de kadernota gezondheid,

Overwegende dat

  • gezond eten een belangrijke rol heeft bij het voorkomen van ziekten;
  • mensen te weinig groenten en fruit eten;
  • moes- en pluktuinen bijdragen aan bewust gezond eten;

Verzoekt het college meer moes- en pluktuinen in de openbare ruimte aan te leggen en meer openbare fruitbomen en fruitstruiken te planten.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn


Status

Ingediend

Voor

SP Apeldoorn

Tegen