Stop uitbreiding Lelystad


14 februari 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, Overwegende dat

- Het voor minder vliegverkeer zorgt voor een betere luchtkwaliteit, minder geluidoverlast, vermindering van, ( ultra) fijnstof , stikstof- en CO2-uitstoot wanneer er minder vliegverkeer is;

- Inwoners zich zorgen maken over geluidsoverlast, luchtkwaliteit, (ultra) fijnstof, stikstof- en CO2 uitstoot van vliegtuigen;

- Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland met de huidige maatregelen niet gaat voldoen aan de klimaatnormen die de rechter in de Urgenda-zaak heeft opgelegd, er aanvullende klimaatmaatregelen nodig zijn.1

- Het Europese Hof de stikstofuitstoot in Nederland veel te hoog vindt, met verstrekkende gevolgen voor o.a. de Veluwe

- De luchtvaart een grote vervuiler is en we grote vervuiling aan moeten pakken

Verzoekt het College bij het Rijk te lobbyen om Lelystad niet te laten uitbreiden en het vliegverkeer minder aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door een CO2-heffing en betere (en goedkopere) internationale treinverbindingen.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn


Status

Ingediend

Voor

Tegen