Beleid Natuur­in­clusief en klimaat­adaptief bouwen Apeldoorn laat nog veel te wensen over


een groener en klimaat­be­stendig Apeldoorn blijft voorlopig een ambitie

16 december 2023

Apeldoorn is een groene gemeente en wil dat groene karakter graag behouden en zelfs versterken. Eén van de pijlers om dat te realiseren is de ambitie om natuurinclusief te bouwen. Dit is te lezen in de ecogids van de gemeente, dat samen met het Groenplan in 2018 is opgezet om inzicht te geven in de stand van de natuur in Apeldoorn en welke extra inzet nodig is om de ecologische samenhang, biodiversiteit en het groene karakter van Apeldoorn te behouden en versterken.

Klare taal

Tijdens de Politieke Markt (PMA) van afgelopen 14 december presenteerde het college een nieuw beleidsvoorstel over natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen (NIKA). "De mondiale problematiek van klimaatsverandering en afnemende biodiversiteit vraagt om een aanpak waarin iedereen een bijdrage levert", schrijft de gemeente heel ferm in zijn openingszin. In de Omgevingsvisie van Apeldoorn staat aangegeven dat iedere stedelijke ontwikkeling op gebied van wonen, werken en energie natuurinclusief en klimaatadaptief wordt. Dat is klare taal!

Punten tellen

Om dit te bewerkstelligen ontwikkelt de gemeente een puntensysteem. Dit systeem geeft de bouwer de mogelijkheid om zelf te kiezen welke maatregelen hij/zij toepast om de nieuwbouw natuurinclusief te maken. Iedere maatregel krijgt een aantal punten toegekend en bij voldoende punten heb je een pand dat gaat bijdragen aan de vermindering van wateroverlast, verdroging en hittestress én ook nog eens de biodiversiteit vergroot en dus een staande ovatie verdient. Het puntenplan gaat echter pas tellen bij bouwprojecten groter dan 1500 m2 of wanneer er meer dan 11 huizen worden gebouwd.

Sneller

De Partij voor de Dieren is blij met de ontwikkeling dat de gemeente projectontwikkelaars wil verplichten groen tegenover grijs te zetten maar vraagt zich tegelijkertijd af waarom het zo lang duurt. In 2020 stelden we de gemeente hierover al vragen en in hun antwoorden gaven ze aan er nog heel druk mee bezig te zijn. En nu, bijna vier jaar later, komt het beleidsvoorstel eindelijk naar de raad ter consultatie. Hoe lang gaat het nog duren voordat dit voorstel ook daadwerkelijk beleid wordt? Beseft het college dat het razendsnelle biodiversiteitsverlies een urgent probleem is en de ferme woorden van de gemeente nu toch echt omgezet moeten worden in dito daden?

Beter

Daarnaast begrijpen we ook niet waarom het NIKA alleen zou tellen voor grotere bouwprojecten. In de Omgevingsvisie staat toch immers dat iedere stedelijke ontwikkeling natuurinclusief moet worden? Dan mag je toch ook eisen stellen aan kleinere projecten? Immers, alle kleine bee(s)tjes helpen. En omgekeerd zouden grote projecten ook verplicht moeten worden meer en meerdere soorten natuurinclusiviteitsmaatregelen te nemen.

Tevens moet er ook naar de bouwlocatie worden gekeken. Welke dieren komen daar voor en hoe kunnen we hun veiligheid, voedselvoorziening, voortplanting en verbinding met de natuur garanderen?

Kiezen voor de natuur

Kortom, de gemeente krijgt van ons geen punten voor dit plan. Sterker nog, wanneer Apeldoorn haar groene ambities wil waarmaken zullen ze, wat de Partij voor de Dieren betreft, veel zuiniger moeten worden op het groen dat de gemeente binnen en buiten haar stadsgrenzen nu rijk is. Géén bomen meer kappen, geen benzinestations bouwen bij Natura 2000 gebied, de Veluwe niet toeristisch exploiteren maar koesteren als natuurgebied voor de dieren....... en werkelijk werk maken van natuurinclusiviteit. Dit betekent bij het ontwerp al rekening houden met de reeds aanwezige flora en fauna en bij grotere projecten verplicht een ecoloog betrekken bij de planvorming........en graag zo snel mogelijk!

Bron afbeelding: het natuurinclusief bouwenplan van de gemeente Nijmegen. Ook interessant leesmateriaal voor ons college.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemt tegen bouw woningen in Beekbergsebroek

Nederland kent woningnood en om vaart te maken met het ontwikkelen van nieuwe woonwijken heeft het Rijk diverse locaties aang...

Lees verder

College Apeldoorn wil, tegen alle afspraken in, woningbouw op plek van geplande nieuwe natuur

De start van een nieuw jaar is altijd een goed moment voor het maken van goede voornemens. Helaas is dit moment volledig aan ...

Lees verder