College Apeldoorn wil, tegen alle afspraken in, woningbouw op plek van geplande nieuwe natuur


Moet in Apeldoorn de klimaat­nood­toe­stand uitge­roepen worden?

12 januari 2024

De start van een nieuw jaar is altijd een goed moment voor het maken van goede voornemens. Helaas is dit moment volledig aan het college van Apeldoorn voorbij gegaan. Het college heeft namelijk zonder de raad te raadplegen, laat staan te informeren, besloten om op zoek te gaan naar een andere locatie voor natuurcompensatie. De locatie die hier oorspronkelijk voor was aangewezen, 80 ha bij het Beekbergsebroek, wil het college gebruiken voor nog meer woningbouw.

De Partij voor de Dieren is hierover geschokt en wel om de volgende redenen:

  • De aangewezen locatie zou een groene en ecologisch belangrijke verbinding gaan vormen tussen het Matenpark en het Beekbergerwoud. Deze verbinding is hard nodig voor natuurherstel.
  • het college met dit besluit afwijkt van gemaakte beleids- en provinciale afspraken als ook het ambtelijk advies om juist op deze locatie nieuwe natuur aan te leggen.
  • de locatie veel minder geschikt is voor woningbouw. Het gebied is nat en juist daarom zo geschikt voor de aanleg van natuur. Zeker nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker voelbaar zijn zouden er dure 'klimaatadaptieve maatregelen' genomen moeten worden om woningbouw op deze plek mogelijk te maken.
  • De Partij voor de Dieren is überhaupt tegen bouw van woningen in Beekbergsebroek. Wij hebben ook tegen de komst van de hostcity op deze plek gestemd omdat we het zeer onverstandig vinden in een voormalig moerasgebied te bouwen. Het enige pluspunt van de plannen van 'Hostcity' was juist het plan voor aanleg van nieuwe natuur. En juist door dit pluspunt heeft het college nu een streep gezet door te kiezen voor extra woningbouw.
  • met de keuze van het college voor woningbouw in plaats van natuur is er opnieuw een gat geslagen in de 'Groene Mal', het ambitieuze plan van Apeldoorn om de stad en haar omringende natuur met elkaar te verbinden

Spoeddebat

Op verzoek van de Partij voor de Dieren en onze collega's van WijApeldoorn, D66, PvdA, ChristenUnie en BVNL heeft er donderdag 11 januari een spoeddebat plaatsgehad. Deze eindigde met het indienen van een motie van treurnis door de gehele oppositie, een "gele kaart" voor het college. Deze motie haalde het helaas niet want de gehele coalitie stemde tegen.

In principe betekent dit dat het college doorgaat met onderzoeken of er woningbouw moet komen op de plek waar nieuwe natuur was gepland en ze voor de zomer met een voorstel gaat komen. Dit ondanks het feit dat de gehele oppositie hierop tegen is.

Het wordt nog erger.....

En nu blijkt dat de plannen voor nog meer woningbouw in plaats van aanleg van natuur in de Beekbergsebroek niet op zichzelf staan. Bij het Spelderholt in Beekbergen wil de gemeente woningen en appartementen bouwen pal naast Natura 2000 gebied, bedrijventerrein Kieveen in Loenen wil uitbreiden en in Uddel heeft de gemeente een bedrijventerrein van 19 ha in gedachte op de plaats van een veehouderij, ook vlakbij Natura 2000 gebied.

Tegengestelde ambities

De Partij voor de Dieren heeft al eerder gewaarschuwd dat het college veel teveel en soms ook tegengestelde ambities heeft in haar Omgevingsvisie en dat deze niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. De ambities rondom natuurherstel en tegelijkertijd grote ambities rondom uitbreiding met woningen en bedrijven gaan niet samen.

Klimaatnoodtoestand

De gemeente Apeldoorn, zo blijkt opnieuw, geeft de voorkeur aan het bouwen van woningen en bedrijventerreinen, ten koste van natuur en gaat daarmee voorbij aan de urgentie om Apeldoorn voor te bereiden en maatregelen te treffen op de gevolgen van de opwarming van de aarde. Mocht je het nog niet gedaan hebben dan kun je hier de petitie ondertekenen om in Apeldoorn de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

Meer lezen over dit onderwerp:

Gerelateerd nieuws

Beleid Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen Apeldoorn laat nog veel te wensen over

Apeldoorn is een groene gemeente en wil dat groene karakter graag behouden en zelfs versterken. Eén van de pijlers om dat te ...

Lees verder

Het jaarverslag van 2023 is nu online

Het nieuwe jaarverslag van de Partij voor de Dieren Apeldoorn, vers van de pers, staat nu online, op deze website. Het jaar ...

Lees verder