De Groene Mal.......een kostbare ecolo­gische verbinding of het groene afvoer­putje van Apeldoorn?


hoe een prachtig groen plan te grabbel wordt gegooid

27 augustus 2023

Apeldoorn ligt in een prachtige groene omgeving met de Veluwe aan de ene en de IJsselvallei aan de andere zijde van de stad. Ook binnen de stad zelf heeft Apeldoorn, die zich graag profileert als groene stad, veel natuur om in te kunnen wandelen, fietsen, spelen en ontspannen. Hiervoor is in 2001 speciaal de Groene Mal ontwikkeld.

Groene Mal

De Groene Mal is een groene corridor in Apeldoorn die bestaat uit parken, groene lanen en natuurgebieden die met elkaar verweven zijn. Het biedt een ontsnapping aan de drukte van het dagelijks leven en verbetert zo de leefkwaliteit van de inwoners van de stad. Bovendien zorgt de natuur voor schaduw en verkoeling tijdens de steeds warmer wordende zomers.

De Groene Mal speelt echter ook een cruciale rol in het behoud van de ecologische diversiteit van de stad. Het fungeert als een toevluchtsoord voor verschillende diersoorten en biedt een veilige haven voor (bedreigde) planten en dieren. Vogels, insecten en zoogdieren gebruiken de Groene Mal als een veilige verbinding tussen de diverse groene gebieden binnen en buiten de stad.

Verstoringen door verstedelijking

Echter, zoals veel steden over de hele wereld, wordt Apeldoorn geconfronteerd met een uitdaging: de toenemende vraag naar woningen en stedelijke ontwikkeling. In reactie daarop overweegt de gemeente Apeldoorn het bouwen van woningen, bedrijven en zelfs een tankstation in en ten koste van de Groene Mal, wat ecologisch gezien grote gevolgen zal hebben.

De Groene Mal is niet alleen een levensader voor de lokale flora en fauna, maar ook een esthetische schat die Apeldoorn haar groene karakter geeft. Het verwijderen van stukken van dit ecosysteem zal onherroepelijk leiden tot verlies van kwetsbare planten- en diersoorten en daarmee het groene karakter van Apeldoorn en ook de weerbaarheid tegen klimaatveranderingen drastisch verminderen.

Tankstation verkozen boven de natuur

De Partij voor de Dieren maakt zich al langere tijd ernstig zorgen over de aantasting van de Groene Mal en stelde in 2021 het college vragen over deze ontwikkeling.

In haar antwoord beaamde de gemeente deze ingrepen, waarbij het college aangeeft te kiezen voor de natuur tenzij de verstoring een zwaarwegend maatschappelijk belang dient. In dat geval is er een plicht om de natuur te compenseren.

Of de plaatsing van een tankstation bij de Groene Mal en pal tegenover een ecologische hotspot een zwaarwegend maatschappelijk belang dient kunnen we ons werkelijk niet voorstellen. Dat de gemeente met twee maten meet blijkt wel uit de antwoorden op de vragen die we, samen met onze collega's van de PvdA hierover stelden, waaruit blijkt dat de gemeente nog steeds voornemens is toestemming te geven voor de plaatsing van het tankstation.

Verzet

In Apeldoorn wint het economische belang nog steeds van het ecologische en zo blijft er van het groene imago van de stad steeds minder over. Waar de gemeente vol trots aan de ene kant van de stad een boom plant, worden er aan de de andere zijde 100 bomen gekapt en blijft er van de goede balans waarnaar de gemeente zegt te streven niets anders over dan een paar mooie maar loze woorden. De Partij voor de Dieren zal zich dan ook, samen met de omwonenden, blijven verzetten tegen dit onzalige plan.

Foto: een mooie waterplas in de groene mal waar veel kikkers wonen. Pal ernaast is een groot winkelpand gepland

.....en bekijk hieronder ook het filmpje dat we maakten over de mogelijke komst van een tankstation in de Groene Mal.

Gerelateerd nieuws

Wie is volgens jou dé dierenvriend van 2023?

Op 4 oktober is het nationale Dierendag, dé dag dat we het dier extra in het zonnetje zetten. Er zijn echter mensen voor wie ...

Lees verder

Kleding ruilen tijdens de Zero Waste Week Apeldoorn

Deze week (10 t/m 16 september) is het Zero Waste Week en staat Apeldoorn in het teken van een verspilling- en afvalvrij leve...

Lees verder