Schrif­te­lijke vragen over groene mal en ecolo­gische verbin­dingen


Indiendatum: 21 sep. 2021

In 2001 heeft Apeldoorn de Groene Mal vastgelegd. Het was de bedoeling dat er groene ecologische verbindingen kwamen door de stad zodat natuurgebied de Veluwe verbonden zou worden met natuurgebieden aan de oostzijde van de stad en die hangen op hun beurt weer samen met natuurgebieden in de IJsselvallei. Tegelijkertijd zou door de ontwikkeling van groene ruimte in de stad het leefklimaat verbeteren en zorgen voor verkoeling. Een prachtig plan dus, waarbij zowel mensen, dieren en planten baat hebben. Ook in de dierenwelzijnsnotitie, de ecogids en het groenplan is aangegeven dat ecologische verbindingen voor het versterken van de biodiversiteit cruciaal is.

Helaas ziet de Partij voor de Dieren dat er steeds meer bouwontwikkelingen plaatsvinden in de Groene Mal, bijvoorbeeld in Zuidbroek, Woudhuizen en bij Hornbach. Wij stellen hierover de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven hoe het nu staat met de ontwikkeling van de groene mal? Waar zijn er daadwerkelijk groene zones aangelegd en zijn die zones groot genoeg om een ecologische verbinding te zijn, waar moet groen nog ontwikkeld worden en waar is er vanaf 2001 toch gebouwd in de Groene Mal?
  2. Kunt u aangeven welke ontwikkelingen er de komende tijd verwacht kunnen worden in de Groene Mal?
  3. Hoe maakt het college nu de afweging of initiatieven in de Groene Mal wel of niet worden toegestaan?
  4. Wij horen regelmatig dat ontwikkelingen in de Groene Mal wel mogelijk zijn als er groen gecompenseerd wordt. Klopt dat en wat voor gevolgen heeft dat voor het doel van de Groene Mal, namelijk ecologische verbindingen door de stad heen?
  5. Kunt u aangeven hoe het staat met de ecologische verbindingen in de gemeente en in hoeverre kunnen zowel kleine als grote dieren migreren van het Veluwemassief naar de IJsselvallei? Welke belemmeringen zijn er nog en wat gaat de gemeente daaraan doen?


Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn