Schrif­te­lijke vragen over hitte­stress


Indiendatum: 18 jun. 2021

Dit is de week van de hitte en daarbij was het deze week ook nog eens tropisch warm. Door klimaatverandering komen er steeds vaker perioden van droogte en hitte in Nederland. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en de gezondheid van mens en dier. Er is al een nationaal hitteplan, maar steeds meer gemeenten hebben ook hun eigen lokale hitteplan. Graag stellen wij hierover de volgende vragen:

  1. Heeft Apeldoorn al een lokaal hitteplan? Zo ja, waar kunnen we die vinden? Zo nee, waarom niet?
  2. Wat doet Apeldoorn allemaal tegen hittestress? We hebben natuurlijk al de klimaatstraat (die steeds groener wordt), het stadspark dat ontwikkeld wordt, bomen en wilde dieren krijgen bij droogte extra water en andere maatregelen die u al eerder hebt aangegeven voor dieren maar wat wordt er nog meer gedaan?
  3. Worden de GGD en de wijkteams ook betrokken bij de aanpak van hittestress? (dus het gezondheidsaspect en kwetsbare inwoners) Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Bij hitte is er ook veel kans op smogvorming. Mensen met luchtwegaandoeningen hebben hier vaak last van. Vaak is het advies dan om binnen te blijven. Maar beter is natuurlijk om de smogvorming aan te pakken, bijvoorbeeld geen (houtskool)BBQ aan te steken en de auto te laten staan. Wat doet de gemeente om inwoners tegen smog te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen/zo min mogelijk smogvormende activiteiten plaatsvinden?
  5. Ook veel dieren hebben last van de hitte. Elk jaar is het wel raak dat een hond oververhit in een auto zit, koeien het veel te warm hebben in een weiland zonder schaduw, dieren in veewagens door de hitte bezwijken. Speciaal hiervoor heeft Wakker Dier een meldpunt opgericht. Krijgt de gemeente ook dit soort meldingen? Wat wordt daarmee gedaan en wat doet de gemeente nog meer om dit soort leed tegen te gaan en is dat nog veranderd ten opzichte van de antwoorden van 2 jaar geleden?
  6. Wanneer inwoners zich zorgen maken over de gezondheid van een mens of dier vanwege de hitte, dan is het natuurlijk als eerste de bedoeling dat we elkaar helpen. Maar als dat niet mogelijk is, bij wie kunnen zij die zorgen dan melden en wat wordt er met dat soort meldingen gedaan?
  7. Er komen steeds meer airco’s in de strijd tegen de hitte, maar dat is voor de energiebesparingsdoelen ongunstig. Worden inwoners en bedrijven geïnformeerd over hoe hittestress op andere manieren voorkomen kan worden bv door groene daken, groene gevels, minder tegels en meer groen, overdag ramen en luiken/zonwering dicht en 's nachts open, werktijden aanpassen/siësta nemen enzovoort? Het lijken heel voor de hand liggende tips maar toch blijkt dat veel mensen zich hier nog niet bewust van zijn. Zo ja, hoe worden inwoners geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
  8. In hoeverre is in Apeldoorn het energieverbruik toegenomen door het gebruik van airco’s en hoe gaat het college hiermee om?
  9. Er is een convenant klimaatadaptief bouwen, maar hierin wordt nog weinig aandacht besteed aan slimmer bouwen tegen hitte, bijvoorbeeld met een oversteek zodat er minder zonlicht het huis inkomt. Wat zou de gemeente kunnen doen om ervoor te zorgen dat nieuwbouw niet alleen energieneutraal, circulair, natuurinclusief maar ook klimaatadaptief is zodat er in die woningen minder last is van de hitte?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Meer lezen: