Schrif­te­lijke vragen over hitte en dieren­welzijn


Indiendatum: jun. 2019

Deze week loopt het kwik op tot ruim boven de 30 graden en zal de eerste hittegolf van 2019 een feit zijn. Ook dieren ondervinden veel last van de hitte, bijvoorbeeld dieren in de vele slachtvrachtwagens en honden in auto’s.

Deze week vindt ook het paardenspektakel plaats in Beekbergen met internationale menwedstrijden. De gemeente houdt toezicht of de organisatie zich houdt aan de vergunningsvoorschriften, waaronder de voorschriften rond dierenwelzijn.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over dierenwelzijn bij deze hoge temperaturen en stelt de volgende vragen:

  1. Wordt er door de politie en/of THOR extra gecontroleerd om misstanden met dieren door hitte te voorkomen, bijvoorbeeld extra controle op diertransporten en dieren in auto’s? Zo nee, waarom niet?
  2. Bij meer dan 35 graden geldt er voor dieren een algemeen transportverbod, ook als die temperatuur onderweg wordt bereikt. Wordt dit verbod actief door de Apeldoornse politie gehandhaafd? Zo ja, wat gebeurd er nadat een overtreding op dit verbod is geconstateerd? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe wordt er omgegaan met evenementen met dieren bij deze hitte? Worden er extra maatregelen getroffen en/of zijn er hitteprotocollen?
  4. Wordt er bij extreme temperaturen met organisatoren overlegd of een evenement met dieren überhaupt wel door kan gaan?
  5. Hoe gaat de gemeente extra toezicht houden bij het paardenspektakel in Beekbergen met betrekking tot het welzijn van de paarden in deze hoge temperaturen?
  6. Worden inwoners en bedrijven door de gemeente geïnformeerd over maatregelen die zij kunnen nemen om de gevolgen van hitte bij dieren te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  7. Welke maatregelen worden getroffen bij de Apeldoornse kinderboerderijen om oververhitting van dieren te voorkomen?
  8. Hoe worden in het wild levende dieren geholpen bij de hitte?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

Beantwoording vragen:

1.

Wordt er door de politie en/of THOR extra gecontroleerd om misstanden met dieren door hitte te voorkomen, bijvoorbeeld extra controle op diertransporten en dieren in auto’s? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Voor diertransporten is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor controle wat betreft bedrijfsmatig gehouden dieren, de Landelijke Inspectiedienst dierenbescherming (LID) heeft deze taak voor hobbydieren. Uiteraard is het zo dat wanneer de Politie en/of team THOR misstanden signaleren, we de betreffende instantie(s) direct op de hoogte stellen zodat zij actie kunnen ondernemen. De zogenaamde oog-en-oorfunctie. In geval van nood, bijvoorbeeld wanneer dieren in een hete, afgesloten auto zitten, trachten we de eigenaar zo snel mogelijk op te sporen. Lukt dat niet, dan tikken we als het nodig is een ruitje in om het dier te redden.

2.

Bij meer dan 35 graden geldt er voor dieren een algemeen transportverbod, ook als die temperatuur onderweg wordt bereikt. Wordt dit verbod actief door de Apeldoornse politie gehandhaafd? Zo ja, wat gebeurd er nadat een overtreding op dit verbod is geconstateerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: zie antwoord bij vraag 1.

3.

Hoe wordt er omgegaan met evenementen met dieren bij deze hitte? Worden er extra maatregelen getroffen en/of zijn er hitteprotocollen?

Antwoord: bij dit soort evenementen wordt vooraf en tijdens het evenement gecontroleerd door medewerkers van team THOR. Verder worden door de organisaties extra maatregelen genomen, bijvoorbeeld het zorgen voor bereikbare drinkwatertaps en schaduw, goed geventileerde stallen en waterverneveling.

4.

Wordt er bij extreme temperaturen met organisatoren overlegd of een evenement met dieren überhaupt wel door kan gaan?

Antwoord: er is overleg over de omstandigheden en in geval van hitte worden standaardmaatregelen getroffen door de organisatoren. Zij hebben belang bij het welzijn van hun dieren en zorgen hier over het algemeen heel goed voor. Tenslotte zijn zij ook gebaat bij een succesvol evenement, wat staat of valt bij het welzijn van alle aanwezigen, inclusief de dieren.

5.

Hoe gaat de gemeente extra toezicht houden bij het paardenspektakel in Beekbergen met betrekking tot het welzijn van de paarden in deze hoge temperaturen?

Antwoord: de medewerkers van team THOR hebben bij de opbouw van het evenement gecontroleerd op dierenwelzijn en zijn tijdens het evenement zelf alle dieren, verblijfsruimten en routes langsgelopen. Ze constateerden dat de dieren zeer goed vezorgd werden met tal van maatregelen, te noemen: coolpacks voor de dieren, extra wasplaatsen, bereikbare drinkwatertaps en waterdrinkbakken, goed geventileerde stallen waarbij alle deuren en luiken open staan en watervernevelaars op het terrein en direct na de route. Verder is de route ingekort en zijn de zware hindernissen eruit gehaald. Tevens waren drie veeartsen aanwezig en werden regelmatig hartslagcontroles bij de dieren uitgevoerd. Dit evenement toert ook door zuidelijke landen, waardoor ze uitermate goed ingespeeld zijn op extreme hitte.

6.

Worden inwoners en bedrijven door de gemeente geïnformeerd over maatregelen die zij kunnen nemen om de gevolgen van hitte bij dieren te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: we informeren onze inwoners via de sociale media van de gemeente (Instagram en Facebook), dit blijkt het meest directe bereik te hebben. Hierbij attenderen we mensen op de site van de dierenbescherming voor info over huisdieren en naar de site van de vogelbescherming voor tips om de wilde dieren in en om de tuin te helpen tijdens hitte.

https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-ik-doen/zorgen-voor-dieren/zomertips

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/geef-vogels-extra-water-tijdens-warme-dagen

7.

Welke maatregelen worden getroffen bij de Apeldoornse kinderboerderijen om oververhitting van dieren te voorkomen?

Antwoord: Standaard zorgen de dierverzorgers op de kinderboerderijen voor vers drinkwater en hebben de dieren een plek waar ze kunnen schuilen bij extreem weer. Naast de reguliere watergeefmomenten (’s ochtends en ’s avonds) staan er extra vlotters zodat de dieren zelf desgewenst meer kunnen drinken en wordt tussentijds gecheckt op schoon en voldoende water. De meeste dieren lopen buiten op weilanden, waar het aanzienlijk koeler is dan op bestrating. Bij Kinderparadijs Malkenschoten en Laag Buurlo hebben veel dieren schaduwrijke weilanden, bij De Maten wordt daar waar minder natuurlijke schaduw is, deze gecreëerd door het plaatsen van parasols of schaduwdoeken. Sommige dieren gaan wat eerder de koelere stal in. De schapen en alpaca’s zijn inmiddels allemaal geschoren (maar dat hangt niet persé samen met de temperatuur. De wol moet er ‘rijp’ voor zijn, anders laat het niet makkelijk los, wat onnodig stress oplevert. Zo kan het dus gebeuren dat sommige dieren in mei/juni nog in hun dikke wollen jas lopen als het richting de 30 graden gaat.). Overigens zijn de meeste dieren beter in hun temperatuur reguleren dan mensen, dus meestal doen ze uit zichzelf al wat rustiger dan normaal.

8.

Hoe worden in het wild levende dieren geholpen bij de hitte?

Antwoord: in natuurgebieden van de gemeente brengen we zo nodig extra water naar de poelen en bassins, met ondersteuning van de Brandweer. Andere terreinbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor hun terreinen en nemen hier zelf maatregelen. Bij de inrichting en beheer van natuurgebieden wordt rekening gehouden met behoefte en leefgewoonten van de soorten. Ook het verbinden van leefgebieden -door aanleg van verbindende natuur, ecoducten en beken&sprengen- helpt dieren in het migreren naar andere gebieden waar water beschikbaar is.


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over noodtoestand natuur en klimaat

Lees verder

Schriftelijke vragen over duurzaam veevoer in Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer