Schrif­te­lijke vragen over tank­station de Witte


waarom mag er een tank­station gebouwd worden bij een natuur­ont­wik­ke­lings­project?

Indiendatum: 17 jul. 2023

Begin 2021 kwam bij de behandeling van het bestemmingsplan Molecatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 te Ugchelen naar voren dat dhr. De Witte, eigenaar van het tankstation dat was gevestigd aan de Ugchelseweg, het voornemen had om zijn tankstation te verplaatsen naar de hoek van de Laan van de Westenenk met de Winkewijertlaan. Hiertoe was reeds een koopovereenkomst gesloten met de gemeente welke afhankelijk is van goedkeuring op de desbetreffende bestemmingsplanwijziging.

Maar het bestemmingsplan Molecatenlaan/Ugchelseweg stond los van de verplaatsing. In de MPG 2023 hebben wij kunnen lezen dat er voor De Witte Ugchelen in 2023 een bouwproductie van 3637 m2 wordt verwacht. Hieruit concluderen wij dat de invulling van de achtergebleven locatie aan de Ugchelseweg dit jaar gerealiseerd zal worden. Wij hebben echter nog niets vernomen over de verplaatsing van het tankstation naar de hoek van de Laan van de Westenenk met de Winkewijertlaan. De PvdA en de Partij voor de Dieren zijn uiterst kritisch over de eventuele verplaatsing van het tankstation. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken rond het voornemen van dhr. Witte om zijn tankstation te verplaatsen naar de hoek van de Laan van de Westenenk met de Winkewijertlaan?
  2. Welke afspraken zijn er precies gemaakt met dhr Witte over verplaatsing van het tankstation?
  3. Als op die locatie een tankstation wordt gerealiseerd, hoe ziet het proces er dan uit? Is de bestemmingsplanwijziging al in gang gezet? En hoe wordt de omgeving hierbij betrokken?
  4. De beoogde locatie van het tankstation ligt naast de groene mal en tegenover een recent gerealiseerde ecologische hotspot.
  5. Hoe verhoudt die natuurontwikkeling zich tot deze bouwontwikkeling? Wat voor effecten heeft een tankstation op de natuurontwikkeling? Kunnen we straks overreden ringslangen vinden op deze locatie?
  6. Mocht de locatie aan de Laan van Westenenk niet meer in beeld zijn, heeft het college of de heer de Witte dan een andere locatie op het oog om het tankstation naartoe te verplaatsen?

Indiendatum: 17 jul. 2023
Antwoorddatum: 25 aug. 2023

Beantwoording vragen:

1. Wat is de stand van zaken rond het voornemen van dhr. Witte om zijn tankstation te verplaatsen naar de hoek van de Laan van de Westenenk met de Winkewijertlaan?

Antwoord:

Er ligt een schetsontwerp van het tankstation, waarin sprake is van een deel elektrisch laden. Ook ligt er een voorstel voor de verkeerskundige ontsluiting van het tankstation. Deze ontwerpen worden nog aangepast door de heer De Witte. Zodra er gemeentelijke goedkeuring op de ontwerpen ligt, zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

2. Welke afspraken zijn er precies gemaakt met dhr Witte over verplaatsing van het tankstation?

Antwoord:

Er is een vaststellingsovereenkomst voor de bedrijfsverplaatsing en een koopovereenkomst voor de grond van de nieuwe locatie. Beide overeenkomsten zijn niet openbaar vanwege financieel- economische belangen.

3. Als op die locatie een tankstation wordt gerealiseerd, hoe ziet het proces er dan uit? Is de bestemmingsplanwijziging al in gang gezet? En hoe wordt de omgeving hierbij betrokken?

Antwoord:

Het proces is niet anders dan bij andere ruimtelijke ontwikkelingen, grofweg: opstellen randvoorwaarden, contractvorming, opstellen en goedkeuren ontwerp, start planologische procedure, bouwrijp maken en bouwen. Er ligt nog geen concreet verzoek bij de gemeente voor een wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie Laan van Westenenk. De omgeving wordt op de gebruikelijke manier betrokken, conform de participatie-afspraken/verordening.

4. De beoogde locatie van het tankstation ligt naast de groene mal en tegenover een recent gerealiseerde ecologische hotspot.

Hoe verhoudt die natuurontwikkeling zich tot deze bouwontwikkeling? Wat voor effecten heeft een tankstation op de natuurontwikkeling? Kunnen we straks overreden ringslangen vinden op deze locatie?

Antwoord:

Tussen de bouwontwikkeling en de natuurontwikkeling ligt de Winkewijertlaan, de Winkewijertbeek.en naar verwachting nog een deel van het bestaande bosje. Er moet, zoals te doen gebruikelijk, een flora/fauna-onderzoek worden gedaan, waarbij de actuele situatie wordt meegenomen.

5. Mocht de locatie aan de Laan van Westenenk niet meer in beeld zijn, heeft het college of de heer de Witte dan een andere locatie op het oog om het tankstation naartoe te verplaatsen?

Antwoord:

Het college heeft geen andere locatie op het oog.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de watercrisis

Lees verder

Schriftelijke vragen over wolvenbeleid in Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer