Schrif­te­lijke vragen over de water­crisis


Indiendatum: 6 jun. 2023

Vorige maand bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een advies[1] uit over de waterkwaliteit en -kwantiteit. In 2027 moet Nederland aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die sinds 2000 van kracht is. Uit het advies blijkt dat 90% van de Nederlandse wateren niet voldoet aan de KRW. Naast dat dit slecht is voor de natuur, de gezondheid, de waterzekerheid, heeft het ook economische gevolgen. De Partij voor de Dieren maakt zich hier grote zorgen over en stelt de volgende vragen:

  1. In hoeverre voldoen Apeldoornse wateren aan de KRW?
  2. Indien wateren niet voldoen, wat is daarvan de oorzaak?
  3. Wat doet de gemeente Apeldoorn aan verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit?
  4. Aangezien schoon water schaars wordt, komt er steeds vaker een pleidooi om bij nieuwe woningen een aansluiting te maken voor regenwater onder andere voor het doorspoelen van het toilet. Op de website van het drinkwaterplatform[2] staan nog meer tips over wat gemeenten kunnen doen om watervriendelijk bouwen te stimuleren. Is het college het met ons eens dat watervriendelijk bouwen van belang is?
  5. Welke maatregelen neemt de gemeente Apeldoorn om watervriendelijk te bouwen, wonen en ondernemen?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn


[1] https://www.rli.nl/nieuws/2023/rli-brengt-advies-goed-water-goed-geregeld-uit

[2] https://www.drinkwaterplatform.nl/watervriendelijk-bouwen/

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de "Plant Based Treaty"

Lees verder

Schriftelijke vragen over tankstation de Witte

Lees verder

    word lid Doneer