Schrif­te­lijke vragen over de "Plant Based Treaty"


Indiendatum: 21 apr. 2023

Plant Based Treaty[1] is een internationaal initiatief van de Climate Save Movement. Het doel van het verdrag is om voedselsystemen een belangrijke rol te geven in de bestrijding van de klimaatcrisis. Dit willen ze bereiken door een halt toe te roepen aan de aantasting van ecosystemen door de veehouderij. Hiervoor hebben ze drie oproepen: voorkom verergering van het probleem, zet in op verandering en werk actief aan herstel van de ecosystemen. Naast organisaties, individuen en bedrijven kunnen ook steden het verdrag ondertekenen. Eerder dit jaar deed Edinburgh dit als eerste hoofdstad in Europa[2]. Ook andere steden, zoals Los Angeles en Ahmedabad, hebben dit verdrag ondertekend.

  1. Apeldoorn heeft gezondheid als thema opgenomen in het coalitieakkoord. Beweging, een gezonde leefomgeving maar ook voeding speelt hierin een belangrijke rol. Ook bij het Integraal zorgakkoord (IZA)[3] en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)[4] wordt er ingezet op preventie. Wat vindt het college van de aanbeveling dat er ingezet moet worden op een meer plantaardig eetpatroon, zoals o.a. aanbevolen door het Voedingscentrum[5] en de WHO[6]?
  2. De doelstellingen van Plant Based Treaty zijn in lijn zijn met de aangenomen motie natuur-inclusieve kringloop veehouderij[7]. Hoe ziet het college dit?
  3. De Partij voor de Dieren is van mening dat de doelstellingen in Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Is het college het hier mee eens? Graag het antwoord toelichten.
  4. Is het college bereid om Plant Based Treaty te ondertekenen? Graag het antwoord toelichten.

Eke Havekes en Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn


[1] Plant Based Treaty

[2] Edinburgh ondertekent 'Plant Based Treaty'

[3] Integraal Zorgakkoord

[4] GALA -Gezond en Actief Leven Akkoord

[5] Voedingscentrum

[6] WHO: 10-calls-for-climate-action

[7] Motie 'stimuleren natuur-inclusieve kringloop veehouderij'