Schrif­te­lijke vragen over wolven­beleid in Apeldoorn


Indiendatum: 24 jul. 2023

Op zondagochtend 8 juli probeerde een boer een wolf te verjagen met een hooivork. De wolf werd in het nauw gedreven, verdedigde zichzelf en beet de boer. Daarna heeft de burgemeester Jager van Westerveld het bevel gegeven tot het doden van dit beschermde dier. Een paar uur later is dit gebeurd. Een wolf mag alleen gedood worden in uitzonderlijke omstandigheden als er sprake is van acuut gevaar. Verschillende experts betwijfelen of dit hier het geval was en dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de desbetreffende burgemeester en de boer. De rechter gaat zich hier nog over buigen. Een dergelijke situatie zou zich ook kunnen voordoen in Apeldoorn. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren tot de volgende vragen:

  1. Is er vastgesteld beleid of een protocol van de gemeente ten aanzien van de wolf en eventuele conflictsituaties met mensen? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Zo nee, waarom niet?
  2. Hanteert de gemeente het stappenplan van BIJ12?
  3. Hoe bepaalt onze burgemeester of er sprake is van acuut gevaar en opdracht mag geven om een wolf dood te schieten?
  4. Hoe worden Apeldoornse eigenaren van vee geïnformeerd over hoe zij hun dieren kunnen beschermen en wat zij zelf wel en niet moeten doen wanneer een wolf het vee bedreigt of aanvalt?

Het is belangrijk dat de burgemeester onafhankelijk en onpartijdig is. De burgemeester zit in de Raad van Advies Stichting het Nationale Park Hoge Veluwe. Deze stichting staat alom bekend als groot tegenstander van de wolf. Wij vinden deze functie niet passen bij de onafhankelijke en onpartijdige functie van een burgemeester in dit dossier.

  1. Hoe ziet het college dit en is de burgemeester bereid om deze nevenfunctie op te geven? Graag uw antwoord toelichten.

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over tankstation de Witte

Lees verder

Schriftelijke vragen over kapvergunning

Lees verder

    word lid Doneer