Schrif­te­lijke vragen over kapver­gunning


Indiendatum: 25 jul. 2023

Op 17 juli heeft het college alsnog een kapvergunning verleend om een beeldbepalende bijzondere boom te kappen aan de Groeneweg.

Dit is ongebruikelijk want in het algemeen wordt er geen kapvergunning afgegeven voor een bijzondere boom, tenzij de boom ziek is en gevaar oplevert. Maar dat is hier niet het geval. De reden die afgegeven wordt om toch een kapvergunning te verlenen is wegens “maatschappelijke onrust”. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Wat verstaat het college onder “maatschappelijke onrust”?
  2. Staat “maatschappelijke onrust” als reden voor kap in het beleid om af te wijken van het beginsel “geen kap, tenzij”? Zo ja, waar staat dat? Zo nee, waarom wordt dit nu als argument gebruikt?
  3. Komt het vaker voor dat de gemeente een kapvergunning verleent vanwege “maatschappelijke onrust”? Zo ja, hoe vaak?

In de wijk is de kapvergunning een veel besproken onderwerp. Naast voorstanders voor kap, zijn er ook tegenstanders van de kap. Wel of geen vergunning afgeven leidt allebei tot “maatschappelijke onrust”.

  1. Is het college het met ons eens dat de gemeente beter objectieve criteria kan gebruiken, zoals de gezondheid van de boom en de veiligheid van de omgeving, in plaats van vage termen als “maatschappelijke onrust” als argumentatie om wel of geen vergunning af te geven? Zo ja, wat gaat het college dan in de toekomst in dit soort situaties doen? Zo nee, waarom niet?
  2. Een andere reden voor het verstrekken van de kapvergunning is dat de boom onderhoud nodig heeft wegens gebrek aan verzorging. Komt het vaker voor dat er een kapvergunning wordt verleend wegens slecht onderhoud?
  3. Wat doet de gemeente eraan om kap te voorkomen wegens gebrek aan verzorging?
  4. Kan de gemeente onderhoud afdwingen om te voorkomen dat er meer kapvergunningen worden verleend wegens slecht onderhoud?
  5. We horen vaker dat mensen, vooral op gevorderde leeftijd, het lastig vinden om hun tuin (waaronder ook bomen) de nodige verzorging te geven. Zijn er mogelijkheden in de gemeente om daarbij hulp te krijgen? Zo ja, hoe worden die mogelijkheden bekend gemaakt? Zo nee, zou het niet verstandig zijn om bij een vergrijzende populatie tuin- en vooral bomenonderhoud te ondersteunen in een gemeente die groen belangrijk vindt?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over wolvenbeleid in Apeldoorn

Lees verder

Schriftelijke vragen over snelheidsverlaging Kanaal Zuid

Lees verder

    word lid Doneer