Schrif­te­lijke vragen over biodi­ver­siteit in de stad en natuur­in­clusief bouwen


De gemeente wil de binnenstad vergroenen, de biodiversiteit vergroten en de stad klimaatbestendiger maken. Dit wordt onder andere gedaan door de aanleg van de klimaatstraat, Markthof en Grifthof[1]. Dat zijn prachtige ontwikkelingen! Maar om te voorkomen dat de gemeente verstening moet tegengaan door het weer groen te maken (zoals bij de hofjes en operatie Steenbreek), is het wellicht beter om ervoor te zorgen dat groene gebiedjes zoveel mogelijk groen blijven en er bij inbreiding (nieuwbouw/renovatie) natuurinclusief gebouwd wordt. Helaas gebeurt dat nog lang niet altijd.

Vorig voorjaar sloegen buurtbewoners in de Van Galenstraat bijvoorbeeld alarm toen een verwilderd stukje groen (met aansluitend een bijenveldje) zou verdwijnen voor woningbouw. Het zag er misschien wat rommelig uit maar bestond uit allerlei planten, struiken en bomen (mooie Esdoorns) en trok veel vogels en insecten, het was dus goed voor de biodiversiteit. De bouwvergunning was echter al verleend dus er viel niet veel meer te veranderen. Vorige week is onze fractie opnieuw gaan kijken bij deze locatie. Wij zijn erg geschrokken. Al het groen is compleet verdwenen, in plaats daarvan staat nu het gebouw, een schuurtje en veel grind. Volgens buurtbewoners zijn er vergeleken met andere jaren bijna geen vogels meer en waarschijnlijk zullen er ook nog maar weinig insecten terugkeren. De bijenhouder van het naast gelegen bijenveldje vertrekt binnenkort omdat het gebied niet meer aantrekkelijk is voor bijen. Had dat niet anders gekund en wat heeft de gemeente hiervan geleerd om zo’n kaalslag in de toekomst te voorkomen?

Onze vragen zijn:

  1. Welke mogelijkheden ziet het college om dit soort verwilderde stukjes groen - voordat er een vergunning wordt verleend – te behouden om de binnenstad verder te vergroenen, de biodiversiteit te behouden/vergroten en de stad klimaatbestendiger te maken?
  2. Welke voorwaarden zou het college kunnen stellen bij ontwikkelingen in de binnenstad rondom groen en natuurinclusief te bouwen zodat er niet alleen verstening komt maar ook groen? Is het college hiertoe bereid en waarom is dat in de Van Galenstraat niet gebeurd?
  3. Welke andere mogelijkheden ziet het college om de vergroening van de binnenstad bij nieuwe ontwikkelingen/inbreiding een plek te geven om kaalslag, zoals bij de Van Galenstraat, in de toekomst te voorkomen?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

[1] https://www.apeldoorn.nl/klimaatstraat, https://www.apeldoorn.nl/grifthof