Schrif­te­lijke vragen over jacht rond het Klom­penpad


Indiendatum: feb. 2020

Voor de meeste diersoorten is het jachtseizoen vanaf 1 februari gelukkig weer voorbij. Dit seizoen zijn er weer honderdduizenden dieren gedood voor het plezier van een kleine groep jagers. Ook rond Apeldoorn wordt volop gejaagd. Dit jaar ontving de Partij voor de Dieren meerdere meldingen over jacht rond het Klarenbeekse Klompenpad.

De gemeente Apeldoorn promoot de klompenpaden en is ook actief betrokken geweest bij de aanleg hiervan. Tegelijkertijd worden argeloze wandelaars op zoek naar rust en natuurschooon nu geconfronteerd met geweerschoten en dode dieren. De Partij voor de Dieren vindt dit een ongewenste ontwikkeling en wil graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke meldingen of klachten zijn bij de gemeente bekend over jagen rond klompenpaden, en in het bijzonder rond het Klarenbeeksepad?
  2. Mag er worden gejaagd op klompenpaden? Zo ja, welke jachtvergunningen zijn er rond het Klarenbeeksepad verstrekt? (Namen zijn niet van belang, wel de inhoud van de vergunningen)
  3. Hoe is de veiligheid voor bewoners en/of toeristen geregeld op deze en andere klompenpaden?
  4. Hoe wenselijk vindt het college het dat er zo dichtbij een toeristische wandelroute gejaagd wordt?
  5. Wat zijn de regels rond het schieten over wegen en/of singels?
  6. Bijgevoegde foto toont een bordje van het Klarenbeeksepad doorzeeft met hagel. Wat vindt het college hiervan?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 11 mrt. 2020

Beantwoording vragen:

1. Welke meldingen of klachten zijn bij de gemeente bekend over jagen rond klompenpaden, en in het bijzonder rond het Klarenbeeksepad?

Antwoord: er zijn geen eerdere meldingen of klachten bij de gemeente bekend over jagen rond één van de Klompenpaden, ook niet rond het Klarenbeekse pad.

2. Mag er worden gejaagd op klompenpaden? Zo ja, welke jachtvergunningen zijn er rond het Klarenbeeksepad verstrekt? (Namen zijn niet van belang, wel de inhoud van de vergunningen)

Antwoord: er mag gejaagd worden in het gebied waar de klompenpaden zich bevinden, waar deze buiten de bebouwde kom liggen. Als een eigenaar van de grond de jacht wil verhuren, dan is diegene daar vrij in, ongeacht of hier paden overheen lopen.

Of grond verhuurd wordt voor de jacht, is per eigenaar verschillend. De gemeente verhuurt of versterkt geen gronden voor de jacht.

Voor de handhaving is de Provincie Gelderland het bevoegde gezag aangaande de Wet natuurbescherming. De Politie handelt op acute meldingen, zij zijn bevoegd voor de handhaving van de Wet wapens en munitie. De melding en locatie waar het hier om gaat, wordt geregistreerd door onze boa’s in het BOA Registratie Systeem (BRS) waarmee we alle collega-BOA’s, de Provincie en de Politie informeren.

3. Hoe is de veiligheid voor bewoners en/of toeristen geregeld op deze en andere klompenpaden?

Antwoord: de plaatselijke jagers en jachthouders zijn bekend met de kenmerken en het gebruik van het gebied waaronder wegen, fiets- en wandelpaden en de Klompenpaden. De jachthouder maakt met de jagers duidelijke afspraken waarbij veiligheid boven alles staat. Plaatselijke bewoners zijn veelal op de hoogte van de jachtdagen en werkzaamheden. Ze worden hierover door de jachthouder/pachter geïnformeerd. De jagers werken zeer strikt bij de voorbereiding en tijdens het jagen en volgen daarbij nauwgezet de vigerende regelgeving.

4. Hoe wenselijk vindt het college het dat er zo dichtbij een toeristische wandelroute gejaagd wordt?

Antwoord: als de jager aan de wettelijke eisen voldoet, is de veiligheid gewaarborgd. Dat geldt ook nabij wandelroutes. De gemeente heeft en neemt hierin geen rol.

5. Wat zijn de regels rond het schieten over wegen en/of singels?

Antwoord: het is verboden door wegen, paden of singels heen te schieten. Er kan zich namelijk altijd iets aan de andere kant bevinden, bijvoorbeeld vee. Vooraf onderzoeken de jagers de locatie grondig en ze schieten alleen gericht, bij vrij zicht en met een vrije schietbaan.

6. Bijgevoegde foto toont een bordje van het Klarenbeeksepad doorzeeft met hagel. Wat vindt het college hiervan?

Antwoord: de getoonde foto toont drie inslagen. Het lijkt geen hagel te zijn, maar vermoedelijk van een luchtbuks te komen. Dit type wapen gebruikt men niet voor faunabeheer, het is namelijk geen geoorloofd middel voor jacht, beheer en schadebestrijding. Wellicht betreft het hier een kwajongensstreek.

Tijdens onderzoek ter plaatse door onze faunabeheerders, bleek het bordje al vervangen voordat de exacte locatie bij hen bekend was. Daardoor hebben ze geen nader onderzoek kunnen doen en kunnen we geen definitieve uitspraken over de toedracht doen, enkel ons vermoeden uitspreken.

De Werkgroep voor onderhoud van het Klarenbeekse Klompenpad is over de schade geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over biodiversiteit in de stad en natuurinclusief bouwen

Lees verder

Schriftelijke vragen over bloemrijke akkerranden en kruidenrijke graslanden

Lees verder

    word lid Doneer