Schrif­te­lijke vragen over bloem­rijke akker­randen en krui­den­rijke gras­landen


Natuur­in­clusief boeren niet alleen inte­ressant voor de boer maar ook goed voor land­schaps­waarde

Indiendatum: feb. 2020

Uit onderzoek blijkt dat bloemrijke akkerranden de biodiversiteit vergroten en het aantal en hoeveelheid soorten insecten toenemen[1]. Ook de landschapswaarde (toeristische waarde) van het gebied neemt toe. Veel boeren hebben interesse om te investeren in bloemrijke akkerranden omdat het natuurlijke plaagbestrijding bevordert. Ook kruidenrijke graslanden zijn voor de biodiversiteit, zowel insecten als weidevogels, erg goed. Van melkveehouders wordt steeds meer gevraagd om zich hiervoor in te zetten.

Toch geldt voor zowel bloemrijke akkerranden als kruidenrijke graslanden dat het boeren vaak geld kost. Daarom zijn er steeds meer gemeenten die dit mede mogelijk maken. Voorbeelden zijn te vinden in onderstaande links.

Onze vraag is:

Is de gemeente Apeldoorn ook van plan om boeren te ondersteunen bij deze stap om meer natuurinclusiever te ondernemen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren

Henk verheul, CDA

Rachel Gasper-Rothengatter, GroenLinks

Links naar andere gemeenten:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190430_00103399/inzaaiactie-voor-bloemrijke-akkerranden

https://lingewaard.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/92528/bloemrijke-akkerranden-een-mooie-en-nuttige-omlijsting-van-boerenland-

https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/kruidenrijke-akkerranden_48637.html

http://www.anvbao.nl/bloemrijke-akkerranden/

https://www.beesel.nl/nieuws/2019/04/02/doe-de-bijen-en-vlinders-een-plezier


[1]https://ibed.uva.nl/shared/subsites/institute-for-biodiversity-and-ecosystem-dynamics/nl/nieuws/2019/02/onderzoek-toont-belang-bloemrijke-akkerranden-voor-de-landbouw.html?1578658165216

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 11 mrt. 2020

Beantwoording vragen

Is de gemeente Apeldoorn ook van plan om boeren te ondersteunen bij deze stap om meer natuurinclusiever te ondernemen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De gemeente Apeldoorn start dit voorjaar met het opstellen van een Actieplan Biodiversiteit Buitengebied, als uitwerking van de Ecogids. In dit actieplan werken we uit welke specifieke soorten bescherming nodig hebben en op welke manier de biodiversiteit in het buitengebied kan worden versterkt. Zowel door het aanleggen van nieuwe natuur als door natuurinclusief beheren en boeren. Op eigen terreinen en die van derden. En zoals de naam al doet vermoeden: het actieplan wordt uitvoeringsgericht: direct doen wat al kan en benoemen danwel voorbereiden van wat nog meer moet gebeuren.

We kijken hoe we het eigen beheer natuurvriendelijker uit kunnen voeren en waar we natuur kunnen versterken door aanplant van bijvoorbeeld bomen en gemengde struweelhagen op eigen gronden. Naast natuurrealisatie op gemeentelijke gronden, zijn we gestart met het uitvoeren van de nieuwe Subsidieregeling Landschap, i.s.m. de Provincie Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Waterschap en de dorpsraden. Met het maken en uitvoeren van erf(beplantings)plannen bevorderen we de biodiversiteit op (boeren)erven. In de periode van 2014 t/m 2018 hebben we zo ruim 100 erven landschappelijk ingeplant met hoogstamboomgaarden, houtsingels en laanbomen. Het streven is dat de komende periode minstens te evenaren. We doen dit gebiedsgericht, in nauwe samenwerking met de bewoners.

Daarnaast is het Actieplan gericht op inspireren, voorlichten en samen zoeken naar nieuwe manieren van gezonde kringlooplandbouw. We nemen daarbij ook historisch agrarische ideeën in

beschouwing: hoe boerde men vroeger, in samenhang met de natuur en het landschap? Zoals het gebruik van bloemrijke akkerranden, kruidenrijke graslanden en ook oude hegstructuren meerdere doelen diende: natuurlijke plaagbestrijding, hakhout (biomassa), veekering, voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren.

Het is een goed idee om agrariërs te betrekken bij het opstellen van het actieplan. We zoeken daarbij naar de beste manier en ingangen. Graag komen we in contact met agrariërs die interesse hebben in het aanleggen van bloemrijke akkerranden en kruidenrijke graslanden op hun gronden. Welke ideeën leven er rond duurzame vormen van landbouw, en wat is haalbaar en realiseerbaar? We willen samen onderzoeken wat daarvoor nodig is.

Naast agrariërs betrekken we ook natuurorganisaties zoals de weidevogelwerkgroep bij het opstellen van het Actieplan. De weidevogelwerkgroep monitort ieder voorjaar de nesten van weidevogels en vanaf dit jaar delen zij actief de resultaten met ons, waar wij hen weer bij ondersteunen.

Verder is het goed te weten dat de gemeente Apeldoorn werkt aan een meerjaren-aanpak voor ecologische bestrijding van overlastsoorten, met als voorloper de eikenprocessierups. De opgedane ervaringen en leerpunten nemen we ook mee in de verdere uitrol van het Actieplan Biodiversiteit Buitengebied.

Meer lezen over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/apeld...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over jacht rond het Klompenpad

Lees verder

Schriftelijke vragen over verhuizing ganzen Schrijnwerkershorst

Lees verder

    word lid Doneer