Schrif­te­lijke vragen over vuur­werk­overlast


Indiendatum: dec. 2017

De Partij voor de Dieren ontvangt nu alweer geregeld meldingen over vuurwerkoverlast. Er zijn mensen en/of huisdieren die niet meer over straat durven of kunnen door het vuurwerk wat alweer wordt afgestoken. Ook is er nu alweer vuurwerkrommel op straat en in de natuur. Om overlast te verminderen zijn er strikte afsteektijden afgesproken, namelijk alleen op oudejaarsnacht tussen 18.00 en 2.00 uur. Er zijn mensen die zich hier blijkbaar niet aan houden. De Partij voor de Dieren stelt hier de volgende vragen over:

  1. Wat doet de gemeente om ervoor te zorgen dat vuurwerkoverlast vermindert en dat inwoners zich houden aan de afsteektijden?
  2. Bij honden uitlaatplekken schijnt vuurwerk voor grote overlast te zorgen. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat honden veilig uitgelaten kunnen worden?
  3. In het buitengebied zorgt het vuurwerkafval voor gevaarlijke situaties wanneer vogels het voor voedsel aan zien. Wat doet het college eraan om vuurwerkoverlast en -verrommeling in het buitengebied te voorkomen?
  4. Zijn er meer plekken bekend waar vuurwerkoverlast (buiten de afsteektijden) ervaren wordt? Zo ja, waar?
  5. In hoeverre heeft handhaving van vuurwerkafsteektijden prioriteit bij de politie en de THOR?
  6. Wat wordt er gedaan met meldingen van inwoners over vuurwerk buiten de afsteektijden?
  7. Hoe wordt er opgetreden tegen inwoners die zich niet houden aan de afsteektijden?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid[1] heeft onlangs een rapport over vuurwerk uitgebracht, waarin dringende aanbevelingen staan om de veiligheid rondom oud en nieuw te verbeteren. Minister Grapperhaus gaat hierover in overleg met burgemeesters en korpschef.

8. Wat gebeurt er in Apeldoorn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid?

Harry Voss

Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2205412-advies-verbied-knalvuurwerk-en-organiseer-vuurwerkshows.html