Schrif­te­lijke vragen over dieren wildpark "Het Aardhuis". 


Indiendatum: okt. 2017

“Leven tien tamme zwijnen in gevaar”, kopte de Stentor een paar dagen terug. De kogel dreigt voor hen, evenals voor de herten op wildpark het Aardhuis. Dit alles omdat Kroondomein het Loo daar een bezoekerscentrum gaat realiseren en het beheer overneemt. De Partij voor de Dieren vindt het niet erg dat jacht-promotiepark het Aardhuis plaatsmaakt voor een bezoekerscentrum, waar hopelijk diervriendelijke milieu- en natuureducatie centraal staat. Maar de PvdD vindt het schandalig dat dieren zo af geserveerd worden nadat ze jarenlang gediend hebben om bezoekers naar het Aardhuis te lokken. Hun leefsituatie zou niet ideaal zijn, volgens rentmeester Arno Willems van Kroondomein Het Loo. De dieren leven in een afgesloten gebied van 2 hectare. Daarin is te weinig voedsel te vinden en daarom moeten ze dagelijks worden bijgevoerd.

De Partij voor de Dieren vindt dat er een diervriendelijke oplossing gevonden moet worden om de leefsituatie van de zwijnen en herten te verbeteren. Afschot is geen optie. De PvdD stelt hierover de volgende vragen aan het college:

  1. B&W heeft in 2016 een intentieovereenkomst met het Kroondomein afgesloten onder andere over het ontwikkelen van het Aardhuis als bezoekerscentrum. Is hierbij ook gesproken over de gevolgen en de leefsituatie van de aanwezige dieren in het wildpark? Zo ja, wat is hierover gezegd/afgesproken? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoe staat B&W tegenover het plan van het Kroondomein om de dieren af te schieten?
  3. Ziet B&W mogelijkheden om dit nadere onheil tegen te gaan en het Kroondomein op andere gedachten te brengen? Zo ja, welke mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college van plan zich in te zetten om samen met het Kroondomein een diervriendelijke oplossing te vinden voor de herten en zwijnen die in Wildpark het Aardhuis leven? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  5. Het zou natuurlijk het meest ideaal zijn als de leefsituatie van de herten en zwijnen verbeterd kan worden.
  6. Welke mogelijkheden zijn er om hun leefsituatie te verbeteren? En wat zijn de voor- en nadelen van elke mogelijkheid?
  7. Er leven ook nog andere dieren in Wildpark het Aardhuis, zoals dassen en vossen. Wat gaat er met deze dieren gebeuren? Is het Kroondomein van plan om nog meer dieren af te schieten?
  8. De gemeente wil graag een toeristisch toplandschap. Eén van de Apeldoornse trekpleisters is wild spotten. Veel natuurliefhebbers die hiervoor komen, staan negatief tegenover de jacht. De Partij voor de Dieren vindt dat we extra zuinig moeten zijn op onze kroonjuwelen: de flora en fauna van de Veluwe. Daarvoor komen toeristen hier en dat maakt onze leefomgeving zo bijzonder.
  9. Welke gevolgen heeft het voor het imago van diervriendelijk Apeldoorn – volgens de inschatting van het college – als er weerloze dieren worden gedood alleen omdat er een andere parkbeheerder komt met andere ideeën over de inrichting van het park en wat er met de dieren moet gebeuren?
  10. En wat is dan de volgende stap: een jacht/schietbaan om toeristen te lokken? Wordt dat ook verstaan onder een toeristisch landschap? In hoeverre laten we onze ambities rondom dierenwelzijn wijken voor de ambitie van een toeristisch toplandschap? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Apeldoorn juist een dier- en natuurvriendelijk toeristisch landschap biedt in plaats van het rucksichtslos afschieten van weerloze dieren wanneer er andere toeristische plannen gemaakt worden?

Harry Voss

Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Provinciale noodrem op geitenhouderij

Lees verder

Schriftelijke vragen over vuurwerkoverlast

Lees verder

    word lid Doneer