Motie: Zorg­vul­digheid 5G-proces in Apeldoorn


20 september 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 19 september 2019,

overwegende dat,

  • Het College van Apeldoorn de ambitie heeft om in Apeldoorn hoogwaardige communicatienetwerken te hebben in 2021, waarmee zij binnen Nederland voorop zou lopen;
  • Apeldoorn haar status als hoofdstad van de Veluwe heeft hoog te houden en de gemeente de plicht heeft de leefomgeving van haar inwoners in wijken en dorpen te waarborgen;
  • Er steeds meer informatie bekend wordt, die noopt tot nader onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden en daarmee van 5G;[1]
  • Burgers van mening zijn dat zij onvoldoende worden gehoord bij de uitrol van 5G en het proces onzorgvuldig verloopt[2], ook naar de gemeente Apeldoorn zijn talloze brieven gestuurd waarbij burgers hun zorgen uiten;
  • Verschillende gemeenten (zoals Almere, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Amsterdam) hebben hun zorgen geuit over het wetsvoorstel implementatie telecomcode omdat o.a. de risico’s onvoldoende onderzocht zijn[3]en bijvoorbeeld de stad Genève heeft verboden over te gaan tot het plaatsen van 5G masten.
  • De gemeenteraad overvallen wordt door het plan van het college om begin oktober een beschikbaarstellingsovereenkomst te tekenen voor het beschikbaar stellen van een deel van de gemeentelijke lichtmasten voor o.a. een 5G functionaliteit in Apeldoorn.

[1] https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/09/straks-kan-ik-niet-meer-naar-buiten-a3972763en https://www.gelderlander.nl/culemborg/zorgen-over-5g-netwerk-in-culemborg~ab1d6ba6

[3] https://www.ad.nl/amsterdam/gemeente-ziet-wetsvoorstel-uitrol-5g-internet-niet-zitten~a560a4fc/

roept het college op om:

- tegemoet te komen aan de zorgen van inwoners van Apeldoorn omtrent de (overhaaste) implementatie van 5G in Apeldoorn en de overeenkomst nog niet te ondertekenen;

- eerst een brede maatschappelijke discussie te entameren in Apeldoorn over 5G en de gevolgen daarvan voor haar inwoners;

- haar ambitie om als gemeente in Nederland voorop te willen lopen bij de implementatie van 5G te laten varen en bij het Rijk de zorgen kenbaar te maken over het wetsvoorstel implementatie telecomcode, zoals andere gemeenten dat ook gedaan hebben.

Maaike Moulijn Partij voor de Dieren

Antoon Huigens Gemeentebelangen


Status

Verworpen

Voor

GemeenteBelangen

Tegen

Groei & Toekomst, Lokaal Apeldoorn, VSP, Leefbaar Apeldoorn, SGP, VVD, D66, 50PLUS