Zorgen om de groene ambitie van Apeldoorn


Het groen van Apeldoorn wordt steeds grijzer!

29 september 2021

Apeldoorn wil zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is. Om in de toekomst die mooie groene stad te kunnen blijven wil de gemeente meer groen voor haar inwoners om in te leven, werken en recreƫren.

Groene Mal

Deze groene wens van Apeldoorn is uitgewerkt in de "Groene Mal", een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad waarbij eerst gekozen wordt voor groene locaties, daarna voor ruimte voor wonen en werken. Gebleken is dat met name in verstedelijkte gebieden grote behoefte is aan meer groen en natuur in de directe woon- en leefomgeving. De coronacrisis heeft wat dat betreft deze behoefte duidelijk aangetoond.

Met dit groen worden niet alleen parken bedoeld, speelvoorzieningen voor kinderen en zogenaamde "struinnatuur" om te ontspannen en te genieten van de rust. De Groene Mal" moet ook volop kansen bieden aan de natuur, de biodiversiteit bevorderen en ruimte maken voor ecologische verbindingen zodat dieren van de Veluwe kunnen migreren naar natuurgebieden in de IJsselvallei.

Meer groen in de stad

Apeldoorn gaat dus voor groen. In haar ruimtelijke ontwikkelingsvisie van 2000-2020 schetst Apeldoorn: "de Groene Mal is het casco waaromheen zich ook de toekomst van de stad plooit. Aantasting van de Groene Mal betekent dat er blijvende schade wordt toegebracht aan het groen op stadsniveau."

Groen wordt grijs
De gemeente tast nu echter zelf steeds regelmatiger de Groene Mal aan en brengt daarmee eigenhandig blijvende schade toe aan haar eigen groene bedoelingen. Een woonwijk, een zonnepark en onlangs nog een tankstation die in de Groene Mal gebouwd mag worden en waartegen de Partij voor de Dieren samen met de PvdA actie gevoerd hebben.

Vragen over groene toekomst van Apeldoorn

De Partij voor de Dieren maakt zich dan ook grote zorgen over de status van de Groene Mal en heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Het belang van groen, van natuur voor zowel mens als dier en voor de leefbaarheid van onze planeet was nog nooit zo belangrijk en essentieel. De gemeente heeft dat, in haar visie van de afgelopen 20 jaar, erkend en onderbouwd. We hopen dan ook van harte dat we met het stellen van deze vragen het college weer bewust maken van het belang van een natuurrijke gemeente en ze hun focus weer zullen verleggen van grijs naar groen.

Gerelateerd nieuws

Gezellige en informatieve PvdD bijeenkomst op Stadsakkers

Afgelopen dinsdag 31 augustus organiseerde de Partij voor de Dieren Apeldoorn een gezellige bijeenkomst op het fraaie en sfee...

Lees verder

Femke Zielhuis winnares van Harry Voss award

Het is vandaag Dierendag, de dag waarop we dieren extra in het zonnetje zetten. Er zijn echter mensen voor wie iedere dag Di...

Lees verder