Apeldoorn werkt aan een klimaat­neu­trale stad


....met verduur­zamen gemeen­telijk vastgoed en aanleg klimaat­straat in de binnenstad

29 april 2021

In december 2014 werd een motie die we samen met VVD hebben opgesteld en mede werd ingediend door GroenlInks, D66 en ChristenUnie aangenomen. In deze motie stond de opdracht aan de gemeente om de gemeentelijke panden te gaan verduurzamen.

De gemeente heeft inmiddels veel werk verricht en dit filmpje zie je wat er inmiddels gebeurd is.

Daarnaast is er in de binnenstad dit voorjaar ook een klimaatstraat geopend. In dit filmpje geeft wethouder Maarten van Vierssen een rondleiding.

Apeldoorn wordt niet alleen duurzamer maar ook een beetje mooier, groener en koeler in de zomer.