Wat ruist er in het struik­gewas?


22 november 2013

Apeldoorn 19 november 2013 - De Partij voor de Dieren is door de gemeente Apeldoorn uitgenodigd om hun visie te geven op de bladcampagne die op het punt staat te beginnen. Jaarlijks komen duizenden dieren in de winter om ten gevolge van de rigoureuze werkzaamheden bij het opruimen van blad en het snoeien van bomen en struiken. De PvdD heeft dit begin 2013 aangekaart en gepleit voor een andere aanpak. Het college heeft dit opgepakt door nu op een andere manier om te gaan met bladoverlast.

Afgelopen tijd zijn er weer veel bladeren gevallen. Vanwege de veiligheid van weggebruikers wordt er door gemeentewerkers jaarlijks hard gewerkt om al die bladeren weg te werken. Dit gebeurde in het verleden zo rigoureus dat egels en andere dieren in hun winterslaap door bermmaaiers in stukken werden gehakt en doordat alle bladeren verdwenen waren, tevens konden dieren door afwezigheid van voldoende blad geen beschutting meer vinden tegen de kou en stierven. Hiermee overtrad de gemeente de Flora- en Faunawet, waarin is opgenomen dat dieren in hun winterslaap niet verstoord mogen worden. Dit jaar wordt daarom voor een andere opzet van de campagne gekozen.

Wethouder Brouwer en eenheid Beheer & Onderhoud hebben de nieuwe opzet voorgelegd aan fractieleden van de Partij voor de Dieren. De nieuwe opzet houdt in dat vanaf nu veel minder blad zal worden verwijderd en dat de uitvoerende medewerkers nauwgezette instructies ontvangen om schade aan dieren te voorkomen. Zo zal er bijvoorbeeld in bredere gedeeltes met struiken alleen in de eerste meter blad geruimd worden. Dieper in het struikgewas blijft het blad liggen om beschutting te kunnen bieden aan allerlei diersoorten zoals insecten, amfibieën en kleine zoogdieren als muizen en egels.

De partij is verheugd dat er sprake is van een groeiende bewustwording bij de gemeente over het effect van bladruimen, snoeien en kappen voor dieren. “Wij zijn erg content met de nieuwe aanpak van de gemeente Apeldoorn”, aldus Harry Voss. “We hebben nog enkele tips kunnen geven maar in het algemeen ziet het er uitstekend uit. Als deze aanpak goed uitgevoerd wordt, dan zal dat heel veel dierenlevens schelen. Wij hopen dat burgers niet gaan klagen over het blad dat nog tussen de struiken ligt, maar dat er rekening gehouden wordt met alle dieren die daar veilig kunnen overwinteren.” De Partij voor de Dieren roept burgers op om ook in hun tuinen niet al het blad uit de borders te verwijderen. Harry Voss: “Dat scheelt een boel werk en is ook nog eens beter voor dier en milieu!”

Gerelateerd nieuws

Gemeenteraad over op vegetarische bitterballen

Apeldoorn, 9 november 2013. Afgelopen donderdag is er na de raadsvergadering een geheim onthuld. Afgelopen weken zijn de ra...

Lees verder

Partij voor de Dieren tegen overdracht dossier LOG aan Provincie

Apeldoorn, 22 november 2013. Afgelopen donderdag 21 november werd in de PMA de mogelijke overdracht van het dossier LOG aan d...

Lees verder