Meer aandacht voor dieren bij huiselijk geweld


17 juni 2016

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen 16 juni is gesproken over de aanpak van huiselijk geweld. Daarbij heeft een evaluatie plaatsgehad over de afgelopen jaren en is er een werkplan gemaakt met punten die geadresseerd gaan worden voor de komende periode om zo de signalering, de opvang, hulpverlening en zo mogelijk ook de preventie van huiselijk geweld te verbeteren.

Een belangrijk verbeterpunt is door wethouder Blokhuis toegezegd door ook in dit plan een alinea op te nemen over dierenmishandeling. Immers uit onderzoek is gebleken dat waar sprake is van dierenmishandeling er een verhoogde kans op huiselijk geweld is en vice versa.

In de toekomst zal men dus extra alert zijn op signalen van dierenmishandeling bij de aanpak van huiselijk geweld en dat is een belangrijke stap in de goede richting voor zowel dieren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld als de gezinsleden zelf.