Ook huis­dieren verdienen een veilig thuis


6 juni 2016

Tijdens de Politieke Markt (PMA) van afgelopen 2 juni is gesproken over de oprichting van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de taken van voorheen het steunpunt Huiselijk Geweld, het advies- en meldpunt Kindermishandeling en het meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys binnen deze stichting verenigd.

Het doel van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast willen ze een herkenbaar en laagdrempelig advies- en meldpunt zijn waar kennis en deskundigheid over huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle betrokkenen (burgers en professionals) beschikbaar is.

Tijdens de bespreking heeft de wethouder toegezegd dat hij het voorstel in de dierenwelzijnsnotitie over huisdieren en huiselijk geweld gaat onderzoeken bij de vorming van Stichting Veilig Thuis. Tevens gaat de wethouder lobbyen bij andere samenwerkingsgemeenten om de positie van huisdieren en de opvang op te nemen in de werkwijze van Stichting Veilig Thuis.

Uit onderzoek blijkt dat huiselijk geweld vaak samengaat met dierenmishandeling. Ook worden dieren gebruikt als drukmiddel om degenen die mishandeld worden te onderdrukken. Tevens is dierenmishandeling vaak een voorbode voor huiselijk geweld.

De PvdD vindt aandacht voor huisdieren heel belangrijk bij de aanpak van huiselijk geweld en wij zijn blij dat de wethouder dit wil oppakken.

Gerelateerd nieuws

Veluwe……Toeristisch Floplandschap??

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen 2 juni werd ook gesproken over de Veluwe. De gemeente Apeldoorn heeft een programma...

Lees verder

Meer aandacht voor dieren bij huiselijk geweld

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen 16 juni is gesproken over de aanpak van huiselijk geweld. Daarbij heeft een evaluati...

Lees verder