Grote delen bestuurs­ak­koord uit verkie­zings­pro­gramma PvdD


9 mei 2014

De Partij voor de Dieren is verheugd over het afgesloten bestuursakkoord. Fractievoorzitter Harry Voss: "Grote delen uit het bestuursakkoord lijken zo overgenomen te zijn uit ons verkiezingsprogramma, vooral als het gaat om groen en duurzaamheid. Bijvoorbeeld de aanpak van braakliggende gronden, die ingericht worden als tijdelijk park of ingezaaid worden met bloemenzaad en ook dat expliciet het verband wordt benoemd tussen gezondheid en groen." De partij maant het kersverse college wel tot actie: "Laat het nu niet alleen bij mooie woorden. Van onze duurzaamheidsambities is tot nu toe weinig terechtgekomen. Ook, of liever gezegd, al helemaal niet als het gaat om ons eigen vastgoed. De urgentie van een energietransitie lijkt niet gevoeld te worden. Van dit college verwachten we veel. We verwachten zo spoedig mogelijk duidelijke en meetbare afspraken als het gaat om vergroening en verduurzaming voor de komende vier jaar. En wat ons betreft mogen daarvoor ook meer middelen worden vrijgemaakt in de volgende begroting", aldus Voss.

De PvdD heeft ook kritiek. Helaas zijn er meer dan 600.000 inwoners vergeten in dit bestuursakkoord: dieren worden nergens genoemd. Een blamage volgens Voss. En dat terwijl er wel een wethouder dierenwelzijn is, dat alle partijen zich verbonden hebben aan een actie voor koeien in de wei en dat er een raadswerkgroep van verschillende politieke partijen bezig is met een dierenwelzijnsnota.

Tot slot vraagt de partij aandacht voor de spanning tussen de evenementenambities (Apeldoorn bruist) en de groene, duurzame ambities. "Alstublieft niet nog meer geluidsoverlast in Natura2000-gebieden als Radio Kootwijk en in park Berg en Bos, geen vuurwerk en geen vervuiling door het oplaten van ballonnen, geen onterende struisvogelraces. Evenementen moeten passen bij natuurlijk Apeldoorn", riep Voss op.