Bouwen voor de toekomst


16 mei 2014

Donderdag 15 mei 2014 werd de MPG (meerjaren perspectief grondexploitaties) behandeld. De PvdD heeft ervoor gepleit dat er alleen gebouwd wordt indien dat echt nodig is.

Op dit moment is er een tekort aan goedkope woningen, een overschot aan dure woningen en bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de eisen die in de toekomst gesteld worden qua bevolkingssamenstelling en duurzaamheid (levensloopbestendige en energieneutrale woningen). In het kwalitatief woningbouwprogramma moet hieraan aandacht besteed worden. Huizen bouw je niet voor 20 jaar dus er moet verder in de toekomst gekeken worden. Verspilling moet voorkomen worden. Als er minder gebouwd wordt, dan blijven veel gronden over. Deze kunnen ingezet worden voor Stadsakkers en bijenreservaten. De wethouder gaat dit alleen doen als er geen economische mogelijkheden zijn op de gronden.