Wethouder gaat nadenken over huis­dieren in mini­ma­beleid


16 mei 2014

Steeds meer mensen komen financieel in de problemen. Het beroep op het minimabeleid en schuldhulpverlening neemt steeds verder toe. Er komen extra middelen hiervoor beschikbaar. Dit wordt besteed aan de ondersteuning van kinderen en meer schuldhulpverlening. De Partij voor de Dieren heeft al vaker gevraagd om ook aandacht te hebben voor huisdieren. Steeds meer huisdieren belanden op straat, krijgen onvoldoende medische hulp of voedsel door de financiële problemen van hun baasjes. Tot nu toe kreeg dit weinig gehoor, maar de wethouder heeft ditmaal toegezegd dat hij gaat nadenken over de rol van huisdieren in het minimabeleid en dit aan de raad terugkoppelt. Wordt vervolgd.