Meer budget voor dier en duur­zaamheid in begroting Apeldoorn


27 oktober 2016

Vanavond behandelt de raad de Meerjarenprogrammabegroting (de MPB) 2017-2020. In deze begroting worden, binnen de financiële begrenzingen, de beleidsmatige keuzes voor de komende vier jaar gemaakt.

Fractievoorzitter Harry Voss zal vanavond namens de Partij voor de Dieren Apeldoorn hierover het volgende zeggen:

"De Partij voor de Dieren is verheugd dat dierenwelzijn en duurzaamheid eindelijk een prominente plaats in de begroting hebben gekregen. Hoewel de budgetten nog ontoereikend zijn, ziet de partij dit als goede eerste stap. Daarnaast doet het me goed om te lezen dat Apeldoorn, ondanks haar financiële problemen, budget blijft vrijmaken voor een sociaal Apeldoorn. Voor mensen die zorg nodig hebben, mensen zonder inkomen en vluchtelingen blijft Apeldoorn zich inzetten".

Toerisme en ecologie
"Uit de MPB blijkt dat Apeldoorn de grootste financiële problemen te boven is en op weg is naar herstel. Ook de economische verwachtingen zien er rooskleurig uit. De Partij voor de Dieren waarschuwt dat de zucht naar economische groei niet ten koste mag gaan van de natuurwaarden op onze prachtige Veluwe. Er blijven ontwikkelaars die aandringen om de Veluwe verder te vermarkten en steeds meer toeristen te trekken. Dit gaat ten koste van leefbaarheid en natuurwaarden. Zie de problemen rondom de Julianatoren en rond Radio Kootwijk. Onze partij blijft de ontwikkelingen rondom het toeristisch toplandschap kritisch volgen en is van mening dat ecologische waarden beter meegewogen dienen te worden in het toeristisch beleid".

Dierenwelzijn in begroting
"Voor het eerst is dierenwelzijn opgenomen als begrotingspost. De Partij voor de Dieren is hier heel blij mee. De komende jaren zal de partij voorstellen blijven doen om het dierenwelzijn verder te verbeteren. Vooralsnog is de partij blij met deze grote stap voorwaarts".

Versnelling duurzaamheid
"Apeldoorn heeft eindelijk stappen gezet in haar duurzaamheidsambities door veel meer budget dan voorheen vrij te maken en zelf het goede voorbeeld te gaan geven. Net als de VVD is de PvdD echter van mening dat dit budget nog tekortschiet om de ambities te halen, die tot grote spijt van onze fractie al naar beneden bijgesteld zijn. Ik vraag me af of de gemeente de urgentie van verduurzaming eigenlijk wel beseft. De PvdD is van mening dat de gemeente veel meer dient te investeren om Apeldoorn niet alleen energieneutraal maar ook klimaatneutraal te maken. Want wat hebben onze inwoners aan een gemeente waarin de begroting weliswaar op orde is, maar mensen hier niet meer kunnen leven door klimaatveranderingen? In de voorjaarsnota verwachten wij van het college dat er meer middelen worden vrijgemaakt om de duurzaamheidsambities te realiseren.

Daarnaast zal de Partij voor de Dieren een motie indienen om ervoor te zorgen dat er een duurzaamheidscentrum in Apeldoorn komt. Steeds meer gemeenten hebben zo'n centrum waar bedrijven, inwoners en scholen terechtkunnen voor informatie over verduurzaming en de noodzaak ervan. Lezingen en films over natuur en duurzaamheid voor volwassenen en een plek waar kinderen met hun ouders en via school op een speelse educatieve manier in aanraking komen met het belang van een duurzame levensstijl. 30 jaar geleden was zure regen een groot probleem. Alle kinderen van toen herinneren zich nog de proefjes van het voormalige natuurhuis om met strookjes te testen of water in de buurt verzuurd was. Daaraan zagen ze direct dat er actie ondernomen moest worden. Het duurzaamheidscentrum moet ervoor zorgen dat bedrijven en inwoners steeds meer beseffen dat investeringen in duurzaamheid hard nodig is.

Hondenbelasting
De PvdD is daarnaast nog steeds van mening dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is en afgeschaft dient te worden. Steeds meer gemeenten hebben de hondenbelasting al afgeschaft en ook minister Plasterk heeft deze belasting een "rare zaak" genoemd. Hondeneigenaren zijn immers verplicht de drollen op te ruimen, anders riskeren zij een hoge boete. Het is een onzinnige en gedateerde belasting die stamt uit de middeleeuwen om de overlast van zwerfhonden tegen te gaan. De gemeente gebruikt de belasting weliswaar voor hondenuitlaatplaatsen, maar voor het plaatsen en onderhouden van kinderspeelplaatsen wordt er toch ook geen speciale kinderbelasting afgedragen? Ook voor andere huisdieren wordt er geen belasting geheven. De partij dient een motie in om de hondenbelasting per 1-1-2018 af te schaffen.

Vergroening
Tot slot vindt de Partij voor de Dieren dat Apeldoorn verder moet vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een stukje park langs het kanaal, waar nu 9x per jaar de kofferbakverkoop is. Een groene leefomgeving is niet alleen beter voor de gezondheid van onze inwoners (mensen en dieren), het helpt ook bij het behalen van de klimaatdoelstellingen en om onze gemeente beter te beschermen tegen overlast door klimaatverandering, zoals droogte of extreme regenval. De partij verwacht van het college dat er nog meer ingezet wordt op vergroening.

Gerelateerd nieuws

Protestfietstocht tegen sluiting Kroondomein

Elk jaar sluit het Kroondomein zijn bossen af tussen 15 september en 25 december. Zogenaamd voor de bronsttijd maar in feite ...

Lees verder

Stand van zaken heidegebied bij Radio Kootwijk

Op een mooie herfstochtend in november ontmoeten we Sjoerd Stellingwerf op het parkeerterrein van Radio Kootwijk. Sjoerd is j...

Lees verder