Raad roept gemeente op om te blijven inzetten op snel­heids­ver­laging snelwegen rondom Apeldoorn


Snelheid omlaag enige effec­tieve maatregel voor verbe­tering lucht­kwa­liteit in Apeldoorn

21 maart 2019

De gemeente Apeldoorn heeft zich als doel gesteld “zich in te zetten voor de vermindering van geluid- en milieuhinder door de A1 en A50”.

Ondanks het feit dat, om dit doel te bereiken, slechts één effectieve maatregel beschikbaar is, heeft het college, middels een brief, de raad van Apeldoorn laten weten “geen zin te hebben in discussies over rijksbeleid inzake de snelheid op snelwegen”.

Het college van Apeldoorn stelt daarom voor om allereerst op verschillende plekken in de gemeente geluidsmetingen te verrichten om zo een gerichter beeld te krijgen. Met dit voorstel trekt het college het eigen voornemen overlast te verminderen, in twijfel.

Bij een technische presentatie over de Apeldoornse luchtkwaliteit, tijdens de PMA van 21 februari jongstleden, is namelijk gebleken dat snelheidsverlaging de beste manier is om de luchtkwaliteit in Apeldoorn ook daadwerkelijk te verbeteren. Daarnaast zal ook de uitstoot van Co² en stikstofoxide verminderen. Een maatregel waar ook “Belangengroep overlast A1 Ugchelen” op aandringt en die, door de massale bomenkap aldaar, extra relevant is geworden.

De partijen Partij voor de Dieren, Groen Links, SP, D66, CDA, 50Plus, PvdA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VSP zullen, tijdens de aanstaande raadsvergadering van 21 maart, via een motie, het college oproepen zich sterk te maken voor de leefbaarheid van Apeldoorn en te blijven lobbyen bij het Rijk én Rijkswaterstaat voor een verlaging van de maximumsnelheid op de A1 en A50 van 130 naar 100 km/u.

De motie lees je hier.

De motie is inmiddels aangenomen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Zorgen om gebruik gif bij bollenteelt

Bloembollenteelt is big business. Het levert de Nederlandse economie jaarlijks bijna anderhalf miljard euro op. Maar waar dit...

Lees verder

PvdD vraagt Apeldoorn om verkeersborden van bamboe (....en blijkt er al een paar te hebben)

Je vindt ze onder meer al in steden als Dordrecht, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Coevorden en ook Zwolle wil ze hebben.....

Lees verder