PvdD vraagt Apeldoorn om verkeers­borden van bamboe (....en blijkt er al een paar te hebben)


25 maart 2019

Je vindt ze onder meer al in steden als Dordrecht, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Coevorden en ook Zwolle wil ze hebben.....verkeersborden van bamboe.

Bamboe is één van de snelstgroeiende grondstoffen ter wereld en bovendien ijzersterk. Voor de traditionele borden van aluminium is veel energie nodig en daarom schakelen veel gemeenten over op CO2-neutrale borden van bamboe.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben daarom de gemeente gevraagd of er ook in Apeldoorn, als groene stad, enthousiasme is om dit bijzondere initiatief op te pikken en over te nemen?

In het antwoord van de gemeente, een kleine maand later lezen we:

Voor de productie van aluminium waarvan vrijwel alle verkeersborden zijn gemaakt is veel energie nodig. Er is hierbij sprake van CO2 uitstoot. De toepassing van deze CO2 neutrale verkeersborden van bamboe zou dus een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot, één van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Maar er zijn meer aspecten die meegewogen moeten worden om vast te stellen of een product bijdraagt aan een circulaire economie. Wat is de herkomst van het materiaal en welke producten zijn er naast het bamboe in verwerkt. Maar ook moet de vraag beantwoord worden wat de levensduur is en of en op welke wijze de bamboeborden hergebruikt kunnen worden. Van aluminium is bekend dat het eindeloos gerecycleerd kan worden zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Om duidelijkheid te krijgen over de vraag welke verkeersborden het meest bijdragen aan beleidsdoelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en circulaire economie, gaat CE Delft in opdracht van de vereniging van verkeersbordenfabrikanten een Verkeersborden-LCA-rekeningmethodiek (LCA = Life-cycle-analyse) ontwikkelen om de duurzaamheid van de verschillende opties objectief vast te stellen. De uitkomsten hiervan worden nog voor de zomer verwacht. Deze resultaten willen wij afwachten. CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau.

Om de borden in de praktijk te testen ten aanzien van verwerking en montage heeft de eenheid Beheer en Onderhoud afgelopen najaar al enkele borden als proef opgehangen aan de Kayersdijk.

Er blijken dus ook in Apeldoorn enkele bamboe verkeersborden te hangen. De gemeente heeft verder verklaard dat de huidige raamovereenkomst voor levering van verkeersborden in het voorjaar van 2020 afloopt en dat bij de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe overeenkomst, afhankelijk van de resultaten uit Delft, gekeken gaat worden of de levering van bamboe verkeersborden in deze procedure betrokken kan worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Raad roept gemeente op om te blijven inzetten op snelheidsverlaging snelwegen rondom Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft zich als doel gesteld “zich in te zetten voor de vermindering van geluid- en milieuhinder door de...

Lees verder

PvdD vraagt college onmiddellijk afschieten van zwijnen te staken in Beekbergen.

Het afschieten van zwijnen die in de bebouwde kom van Beekbergen lopen moet onmiddellijk worden stopgezet. De Partij voor de ...

Lees verder