Zorgen om gebruik gif bij bollen­teelt


PvdD stelt vragen over gezond­heids­risico's voor omwo­nenden bollen­velden

15 maart 2019

Bloembollenteelt is big business. Het levert de Nederlandse economie jaarlijks bijna anderhalf miljard euro op. Maar waar dit echte Hollandse plaatje van vrolijke gekleurde bloemenvelden ieder voorjaar drommen toeristen naar de Bollenstreek trekt, maken de direct omwonenden zich grote zorgen. Ook in onze gemeente Apeldoorn, onder meer in Ugchelen en Beekbergen worden steeds meer landbouwakkers omgetoverd tot bollenvelden.

Door het steeds weer kweken van nieuwe rassen en kleuren, veredeling heet dit, zijn de bloembollen zeer kwetsbaar geworden voor aantasting door insecten en schimmels. Daarom wordt in de bollenteeltsector enorm veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Niet één middel maar een cocktail van meerdere stoffen wordt aantal malen per week over de gewassen gesproeid. Deze minuscuul kleine gif deeltjes kunnen zich via de lucht gemakkelijk verspreiden en komen terecht in tuinen en op het land van omwonenden waar moestuinen zijn, paarden en kippen worden gehouden, honden rondrennen en kinderen spelen.

De telers claimen zich keurig aan de regels te houden en alleen middelen te gebruiken die door het Rijk zijn toegestaan. De normen die de regering hierbij echter hanteert zijn gebaseerd op het gebruik van één enkele stof. Doordat de teler meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijkertijd gebruikt moeten de effecten van deze stoffen bij elkaar worden opgeteld. Wat de directe consequenties hiervan zijn op de gezondheid van mens, dier en milieu is echter nooit onderzocht.

Het is dus zeer terecht dat omwonenden grote zorgen hebben over de gezondheidsrisico’s en de Partij voor de Dieren deelt deze zorg. We hebben de gemeente vragen gesteld en opgeroepen om op korte termijn met maatregelen te komen om mens en dier beter te beschermen tegen dit buitensporig gebruik van gif. De vragen lees je hier.

Gerelateerd nieuws

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups is goedkoper en beter voor milieu

Partij voor de Dieren Apeldoorn en GroenLinks vragen het college, tijdens de raadvergadering van 7 maart 2019, om in navolgin...

Lees verder

Raad roept gemeente op om te blijven inzetten op snelheidsverlaging snelwegen rondom Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft zich als doel gesteld “zich in te zetten voor de vermindering van geluid- en milieuhinder door de...

Lees verder