PMA: jaar­verslag leerplein 055


oproep PvdD: bevorder afval­scheiding op scholen en maak de pleinen groener

9 juni 2018

Tijdens de PMA van afgelopen donderdag 7 juni werd het jaarverslag van Leerplein055 behandeld.

Tijdens dit debat heeft fractievertegenwoordiger Eke Havekes namens de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor een gescheiden afval inzameling op scholen. Dit gebeurt nu meestal niet. Dat is jammer aangezien Circulus Berkel een mooi programma voor scholen ontwikkeld heeft -clean wise- waarin lessen over afval worden verzorgd en waarbij papier, groen, en blik gratis ingezameld wordt. Hier zou dus heel veel winst te behalen zijn. De gemeente Apeldoorn heeft mooie doelen gesteld wat betreft restafval en het is dan ook logisch om scholen in deze aanpak mee te nemen.

Een ander thema dat werd behandeld ging over de schoolpleinen en Eke heeft daarbij gepleit voor vergroening van de schoolpleinen. Groen prikkelt de fantasie, verhoogt het concentratievermogen en de leerprestaties en kinderen leren spelenderwijs over het belang van de natuur.

Ook zou het fietsen naar school meer gestimuleerd moeten worden. Behalve gunstig voor het milieu hebben kinderen én de scholen baat bij vervoer per fiets. Voor de kinderen is het gezond en gevaarlijke situaties met auto's tijdens het ophalen en wegbrengen zijn verleden tijd.

Leerplein055 neemt alle opmerkingen en aanbevelingen mee in haar bedrijfsvoering.

Gerelateerd nieuws

PMA: jaarstukken en begroting OVIJ

Bij de behandeling van de jaarstukken en begroting van de omgevingsdienst OVIJ, tijdens de PMA van 7 juni jongstleden, heeft ...

Lees verder

PvdD wil meer en betere handhaving milieuwetgeving

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni jongstleden, heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend bij de behandeli...

Lees verder