PvdD wil meer en betere hand­having mili­eu­wet­geving


15 juni 2018

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni jongstleden, heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend bij de behandeling van de jaarstukken en begroting van de omgevingsdienst OVIJ.

De OVIJ controleert bedrijven of zij voldoen aan de milieuwetgeving, waaronder energiemaatregelen, het gebruik van gif en andere milieuverontreiniging.

Bij de behandeling van jaarstukken tijdens de PMA een week ervoor, bleek dat er minder was gecontroleerd dan afgesproken in verband met personeelstekorten. Hierdoor ontvangt de gemeente budget terug.

De Partij voor de Dieren wil dat er afspraken worden gemaakt om de handhaving in te halen en het budget niet in de algemene middelen te stoppen, maar te bestemmen voor meer handhaving. Na een toezegging van de wethouder die hierover afspraken gaat maken met de OVIJ, is het amendement ingetrokken.