PMA: jaar­stukken en begroting OVIJ


9 juni 2018

Bij de behandeling van de jaarstukken en begroting van de omgevingsdienst OVIJ, tijdens de PMA van 7 juni jongstleden, heeft fractievertegenwoordiger Eke Havekes, namens de Partij voor de Dieren haar verbazing uitgesproken over het feit dat er een achterstand is ontstaan bij de handhaving en van de wet Milieubeheer terwijl er een positief saldo is op de begroting.

Het blijkt voor de OVIJ lastig te zijn om geschikt personeel te vinden. De PvdD vindt handhaving van milieuwetgeving en het tegengaan van energieverspilling heel belangrijk. Uit steekproeven is namelijk gebleken dat bij bijvoorbeeld veehouderijen de luchtwassers uitstaan of teveel vee per bedrijf aanwezig was.

In juni is de motie "voorkom dweilen met de kraan open" aangenomen waarin is gesteld dat de handhaving beter moet. Ook is een paar jaar geleden een samenwerkingsverband rondom dierenwelzijn ontwikkeld. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe het nu hiermee is gesteld aangezien hierover niets te lezen is in de jaarstukken. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht is voor dierenwelzijn, niet alleen binnen de gemeente, maar ook bij de omgevingsdienst.

Positief is het feit dat er meer aandacht is voor het aspect volksgezondheid rondom veehouderijen, naar aanleiding van het voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen van de Provinciale Staten.

Gerelateerd nieuws

Motie bouwstop op grote veestallen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart, heeft een meerderheid van de Apeldoornse raad in de stemwij...

Lees verder

PMA: jaarverslag leerplein 055

Tijdens de PMA van afgelopen donderdag 7 juni werd het jaarverslag van Leerplein055 behandeld. Tijdens dit debat heeft fract...

Lees verder