Motie Tiny houses in Apeldoorn


23 december 2021

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 23 december 2021, horende de beraadslagingen over de Woonagenda,

Overwegende dat

  • het college veel nieuwe woningen wil bouwen
  • een eerste project met Tiny Houses in Zuidbroek gerealiseerd is en de wethouder hier enthousiast over is (1)
  • deze houses helaas niet permanent zijn, maar voor 10 jaar
  • Tiny houses een goed middel zijn om (tijdelijk) braakliggende terreinen te benutten voor woningbouw

Roept het college op of verzoekt het college

  • te onderzoeken op welke plekken en onder welke voorwaarden in Apeldoorn Tiny houses te realiseren zijn, tijdelijk dan wel permanent, zodat Tiny Houses een vaste plek in het Apeldoorns woonbeleid krijgen
  • de uitkomsten van dit onderzoek voor de MPB 2021 te delen met de raad

en gaat over tot de orde van de dag. Arjan Groters

Partij voor de Dieren

1) https://www.stedendriehoek.nl/...


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, Wij Apeldoorn

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement MPB 2021: Schone lucht voor een gezonde gemeente

Lees verder

Motie tegelservice Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer