Amen­dement MPB 2021: Schone lucht voor een gezonde gemeente


2 november 2021

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen, horende de beraadslagingen over de MPB,

Overwegende dat

  • schone lucht van levensbelang is, de gemiddelde levensverwachting van de inwoners van Apeldoorn is ongeveer een jaar korter door luchtverontreiniging;(1)
  • elke verbetering van luchtkwaliteit gezondheidswinst oplevert omdat luchtvervuiling al in kleine hoeveelheden schadelijk blijkt voor de volksgezondheid;(2)
  • de WHO-normen onlangs zijn aangescherpt waardoor de doelstelling van de gemeente Apeldoorn om in 2023 te voldoen aan de oude WHO-normen nu achterhaald is;(2)
  • de huidige sectorale inspanningen niet meer volstaan in het licht van de nieuwe WHO-normen: de aangescherpte normen vragen om meer inzet en middelen dan voorheen;

Verzoekt het college

  • er voor te kiezen actief mee te doen aan het Schone Lucht Akkoord en de extra kosten van 100.000 per jaar ten laste te laten komen van de algemene reserve in de MPB 2022-2025,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

  1. https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2019/12/GGD-rapport-luchtkwaliteit-Gelderland-definitief-20191213.pdf
  2. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5255768/luchtvervuiling-fijnstof-who-wereldgezondheidsorganisatie-advieswaarden


Status

Ingediend

Voor

Tegen