Motie MPB 2021: Zo ecolo­gisch mogelijk


2 november 2021

De gemeenteraad van Apeldoorn, gehoord hebbende de beraadslaging over de MPB,

Constaterende

  • dat Apeldoorn in de MPB uitspreekt de openbare ruimte waar mogelijk ecologisch te willen beheren, en de ecologische samenhang in en rond Apeldoorn wil versterken,
  • een integrale aanpak, zoals Apeldoorn die graag voorstaat, nadrukkelijk ook rekening houdt met flora en fauna,
  • elke bestemmingsplanwijziging een ecologische blik kan gebruiken, zeker ook in relatie tot de Apeldoornse ambitie rond natuurinclusief bouwen,
  • ook herinrichtings- of onderhoudswerkzaamheden bij uitstek geschikt zijn om eventuele plant- of diervriendelijke maatregelen te nemen,

Voegt toe aan de MPB, pagina 92, punt 2.3.1:

  • Bij alle toekomstige ruimtelijke ingrepen een ecoloog in de ontwerpfase te betrekken zodat er tijdig advies gegeven kan worden hoe het ontwerp zo ecologisch mogelijk vormgegeven kan worden,

de kosten van 50.000 euro per jaar ten laste te laten komen van de algemene reserve,

en gaat over tot de orde van de dag.


Arjan Groters

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie MPB 2021: Klimaatdoelen in zicht

Lees verder

Amendement MPB 2021: Schone lucht voor een gezonde gemeente

Lees verder

    word lid Doneer