Motie MPB 2021: Klimaat­doelen in zicht


2 november 2021

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 11 november 2021, horende de beraadslagingen over MPB 2022-2025,

Overwegende dat

verzoekt het college om

  • te reflecteren of de Apeldoornse klimaatambities nog wel passend zijn in deze tijd, gezien de grotere urgentie en de hogere ambities op provinciaal, landelijk en Europees niveau en wat er extra nodig is om die klimaatambities te behalen en
  • de raad een onderbouwd voorstel te doen hoe de schaalsprong en de klimaatambities gelijktijdig gerealiseerd kunnen worden met bijbehorende extra acties, maatregelen en kosten.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Dennis Russchen

D66


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie MPB 2021: Echt natuurinclusief bouwen

Lees verder

Motie MPB 2021: Zo ecologisch mogelijk

Lees verder

    word lid Doneer