Motie MPB 2021: Echt natuur­in­clusief bouwen


2 november 2021

De gemeenteraad van Apeldoorn, gehoord hebbende de beraadslaging,

Overwegende dat

 • Bij verschillende bouwprojecten meer bomen gekapt worden dan oorspronkelijk bedoeld of toegezegd
 • Het niet altijd duidelijk is hoe het groen in een plan er uit gaat zien, terwijl de raad wel hoge ambities heeft als het om groen gaat
 • Apeldoorn serieus aan de slag wil met natuurinclusief bouwen
 • Natuurinclusief bouwen ook betekent dat bestaand groen gerespecteerd wordt
 • Bomen sneller groeien en ook hun CO2-opname toeneemt naarmate ze ouder worden(1)
 • Oudere bomen grotere boomkronen hebben waardoor ze meer schaduw en koelte leveren in een opwarmende stad(2)

Verzoekt het college

 • Ontwikkelaars meer uit te dagen om bij ruimtelijke ontwikkelingen uit te gaan van de bestaande bomen en deze in het ontwerp in te passen;
 • In de ontwerpplannen duidelijk aan te geven wat de ontwikkeling betekent voor het bestaande groen (hoeveel bomen worden gekapt, hoeveel m2 groen verdwijnt, etc), en voor nieuw te ontwikkelen groen;
 • Als het niet lukt om de bomen te behouden minstens zoveel bomen terug te planten, bij voorkeur in het plangebied;
 • Geen kapvergunning te verstrekken voor bomen die niet opgenomen staan in de ontwerpplannen als te kappen bomen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Arjan Groters

Partij voor de Dieren

(1) https://www.nu.nl/wetenschap/3677036/bomen-stoppen-nooit-met-groeien.html

  (2) https://edepot.wur.nl/460543


  Status

  Ingediend

  Voor

  Tegen