Motie MPB 2021: Samen wonen in Apeldoorn


2 november 2021

De gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen, horende de beraadslagingen over de MPB,

Overwegende dat

 • het college 12.500 nieuwe woningen wil bouwen voor 15.000 inwoners, wat bijna 1 woning per persoon is
 • we efficiĆ«nt met ruimte moeten omgaan omdat ruimte schaars is
 • we niet alleen ruimte nodig hebben voor woningen, maar ook voor natuur en energietransitie
 • de wijk de Maten in 1991 meer dan 32.000 inwoners had, in 2021 zijn dat er minder dan 26.000
 • voor meer wijken geldt dat er veel meer inwoners kunnen wonen zonder bij te bouwen
 • oplossingen gezocht kunnen worden in bijvoorbeeld woningsplitsing, duowonen, erfdelen, en woongroepen
 • deze oplossingen ook een grote bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid
 • er daarnaast manieren zijn om te verdichten zonder extra ruimte in te nemen door bijvoorbeeld een extra verdieping op een flat, een tiny house in een grote achtertuin, of bewoning van bakhuisjes en schuren
 • uit praktijktesten en een studie naar flexwonen blijkt dat bestaande wijken met 10 procent zijn te verdichten (1)

Roept het college op of verzoekt het college

 • onderzoek te doen naar het efficiĆ«nter inrichten van de Apeldoornse woningmarkt, en daarin bovengenoemde oplossingen mee te nemen
 • per stadsdeel te onderzoeken hoe er verdicht kan worden
 • dit onderzoek voorjaar 2022 voor te leggen aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

(1) https://vng.nl/artikelen/rijks...


  Status

  Ingediend

  Voor

  Tegen