Motie tegel­service Apeldoorn


19 mei 2022

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 19 mei 2022,

Overwegende dat:

● Apeldoorn meedoet met het NK Tegelwippen;

● de in het kader hiervan gewipte tegels een andere bestemming moeten vinden, maar niet bij het grofvuil mogen worden gezet;

● tegels relatief zwaar zijn waardoor mensen snel aan het maximale aantal kilo’s zitten dat zij per jaar gratis weg mogen brengen;

● verschillende steden al een tegelservice hebben waarbij tegels opgehaald worden aan huis;

● tegels en bestrating makkelijk te (her)gebruiken zijn voor de circulaire economie;

Roept het college op:

● voor de zomer een tegelservice (in de vorm van een inleverpunt en/of een ophaalservice) voor de gemeente Apeldoorn te ontwikkelen, zodat inwoners meer gestimuleerd en betrokken worden om tegels in de tuin te vervangen door groen;

● het bijbehorende financieringsvoorstel toe te doen komen aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66, Wij Apeldoorn, SP Apeldoorn, VVD, SGP, 50PLUS, Forum voor Democratie, Gemeente Belangen Apeldoorn

Tegen

Lokaal Apeldoorn

Lees onze andere moties

Motie Tiny houses in Apeldoorn

Lees verder

Motie Energiefonds

Lees verder

    word lid Doneer