Motie Ener­gie­fonds


MPB 2023-2026

1 november 2022

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 10 november 2022, gehoord de beraadslagingen over de MPB 2023,

Overwegende dat

  • de energieprijzen hoog zijn, waardoor investeringen in energiemaatregelen sneller terugverdiend zijn en er meer energiemaatregelen genomen moeten worden op basis van de Wet Milieubeheer (investeringen die in 5 jaar zijn terugverdiend)
  • de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht en dat er meer gedaan moet worden om broeikasgasuitstoot te beperken (https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2423890-ipcc-sneller-en-grootschaliger-actie-nodig-anders-raken-klimaatdoelen-uit-zicht)
  • In Loenen zeer positieve ervaringen zijn met een energiefonds, waardoor dit initiatief ook in andere wijken en dorpen overgenomen zou kunnen worden

Verzoekt het college om in navolging van andere gemeenten zo spoedig mogelijk een energie- en klimaatfonds in te stellen, van waaruit energiemaatregelen van zowel de gemeente zelf, haar partners, inwoners en bedrijven kunnen worden voorgefinancierd en/of deels gesubsidieerd. Het fonds wordt gevuld met het positieve resultaat van de gemeentelijke jaarrekeningen 2022, 2023, 2024 en 2025 en bijdragen (terugbetalingen) door de ontvangende partijen.

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen